--}}

Smyrna

Smyrna (İzmir) antik kalıntılarını diğer üç önemli özellik bir arada değerlendirildiklerinde diğer arkeolojik sitlerden ayırmaktadır. Bunlardan birincisi İzmir/Smyrna'da (daha geniş bir ifadeyle İzmir Körfezi 'nin ucunda) kentsel yerleşimin geçmişinin uzunluğudur.

Smyrna (İzmir) antik kalıntılarını diğer üç önemli özellik bir arada değerlendirildiklerinde diğer arkeolojik sitlerden ayırmaktadır. Bunlardan birincisi İzmir/Smyrna'da (daha geniş bir ifadeyle İzmir Körfezi 'nin ucunda) kentsel yerleşimin geçmişinin uzunluğudur. Gerçekten de, Bayraklı höyüğü en az 5000 yıllık bir tarihe işaret etmekte, bu höyükte henüz el atılmamış daha erken katmanlar da bulunmaktadır. İkincisi bu (en az) 5000 yıllık geçmiş içinde, kentin önemi zaman zaman artmış veya azalmış olsa da, bir uygarlık ifade eder tarzda yerleşik hayatın İzmir/Smyrna'da neredeyse kesintisiz bir tarzda baki kalmış olmasıdır. Üçüncüsü, son 300 yıllık uluslararası ticaret merkezi kimlikli gelişiminin bir uzantısı olarak İzmir'de günümüzde de bir metropolün mevcut bulunmasıdır. Başka bir deyişle, İzmir/Smyrna, bir yandan (yaşı itibariyle) Troya 'nın, bir yandan (yaşı ve kesintisizliği bir arada alındığında) Mezopotamya sitlerinin, bir yandan da (tarihi birikime sahip dev metropol kimliğiyle) İstanbul ve Roma 'nın (ki bunlar çok daha genç yerleşim merkezleridir) özelliklerini bir araya getirmektedir. Bu özelliklere, İzmir/Smyrna'nın tarihi boyunca pek çok siyasi güç arasında el değiştirmiş olması, ve tarihi içinde kent merkezinin belirleyici bir taşınma hadisesi yaşaması da eklenebilir (Bayraklı civarından Kadifekale (Pagos) ve eteklerine geçiş).

İzmir'in metropol kimliği, son dönemlerdeki çok hızlı nüfus artışı, topraklarının yoğun yerleşime konu olması, mülkiyet meselelerinin karmaşıklığı, kentin ticarete odaklanmış ruhu, arazilerin değeri ve yerel yönetimlerin acil gündem maddelerine karşın imkanlarının kısıtlılığı Smyrna antik kenti üzerinde yürütülebilecek araştırmaları da zorlaştırmaktadır. Bayraklı höyüğüne, burada Tekel'in örnek üzüm bağlarının bulunması sayesinde ulaşılabilmiştir. Günümüzde şehrin başlıca tarihi/turistik argümanını teşkil eden ve M.S. 178 depreminden sonra Roma İmparatoru Marcus Aurelius tarafından yeniden inşa ettirilmiş haliyle karşımıza çıkan Smyrna Agorası 'nın varlığı yüz yıl önce bilinmemekte, üzerinde Müslüman mezarlığı bulunmaktaydı. Yol yapım çalışmaları esnasında bazı mermer sütunların dikkati çekmesi üzerine ortaya çıktı ve ilk kazıları 1927'de yapıldı. 1932-1941 arasında daha geniş kapsamlı kazılardan sonra, Agora'ya ancak 1990'lı yıllarda geri dönülebildi. 1996'dan bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi idaresinde buradan elde edilen paha biçilmez buluntular, Agora sitine ve çevresine harcanacak ilave çaba ve paranın sağlanacak getirisi ile katbekat karşılanacağını ispatlamaktadır.

Üçüncü tarihi varlık olan Kadifekale tahkim edilmiş yapısı ve çağlar boyunca askeri işlevlere hizmet vermesi sayesinde günümüze nispeten sağlam bir şekilde ulaşabilmiştir. Ancak Kadifekale eteklerinde varlığı bilinen ve üzerinde bugün İzmir'in en berbat gecekondu mahallesinin yer aldığı Smyrna Antik Tiyatrosu 'na anılan güncel sebeplerden ötürü ulaşılamamaktadır. M.Ö. 1. yüzyılda inşa edilmiş olan bu antik tiyatro hakkındaki ilk çalışma Atina 'daki Avusturya Arkeoloji Enstitüsü temsilciliği için bu konuda bir tez yazan Otto Walter ve Otto Berg tarafından gerçekleştirilmiş, hatta bu çalışma 1929'da 'İzmir'de Roma Tiyatrosu' adıyla Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmıştır. Bu tez çalışmasında 1850'lerde bütün Osmanlı topraklarının haritalarını çizen Avusturyalı haritacı Baedecker kaynak olarak kullanılmıştır. Baedecker'in haritalarından o dönemde antik tiyatronun bazı kısımlarının hala toprak yüzeyi üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 1917'de İzmir'deki Almanya Konsolosu Spiegelthal kazılar başlatmak için antik tiyatro alanının bir kısmını satın almış, krokiler hazırlattırmıştır. Ancak I. Dünya Savaşı 'nın mağlubiyetle sonuçlanması, işgal, Kurtuluş Savaşı, genç Türkiye Cumhuriyeti 'nin imkansızlıkları ve gündem yoğunluğu ile proje unutulmuş, 1950'lerde Kadifekale'de başlayan gecekondulaşma ile de arazinin üstü örtülmüştür. Bugün arkeologların ve diğer uzmanların, ev ve bahçelerdeki kalıntı izlerini yakalamaya dönük küçük yüzey gözlemleri için dahi koruma altında girebildikleri bir bölgedir.

İzmir Antik Tiyatrosu Hristiyan tarihi açısından, Roma İmparatorluğu'nun paganizm döneminde Aziz Polikarp 'ın öldürüldüğü yer olması bakımından da büyük önem arzetmektedir. (Aziz Polikarp burada önce aslanlara atılmış, ancak aslanlar doymuş oldukları için onu yememişler, ardından bir direğe bağlanarak etrafına atılan odunlar yakılmış, ancak ateş tutmamış, son olarak bir Romalı askerin mızrağıyla can vermiştir.)

Haritası

smyrna koordinatları: 35.981273, -86.517954

Diğer anlamları

smyrna

İzmir

smyrna

1. smyrna a port city in western turkey [syn: izmir, smyrna]smyrna myrrh, an ancient city of ionia, on the western coast of asia minor, about 40 miles to the north of ephesus. it is now the chief city of anatolia, having a mixed population of about 200,000, of whom about one-third are professed christians. the church founded here was one of the seven addressed by our lord (rev. 2:8-11). the celebrated polycarp, a pupil of the apostle john, was in the second century a prominent leader in the church of smyrna. here he suffered martyrdom, a.d. 155.smyrna myrrh.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Smyrna
smyrna