Silahlı Kuvvetler

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı birliklerin, ayrıca bunları tamamlayan yurtiçi savunma birliklerinin (Jandarma vb.) genel ifâdesidir. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin bütünü. Günlük konuşmalarda kullanılan “Ordu” kelimesi Silahlı Kuvvetler mânâsına kullanılmaktadır.

Silahlı Kuvvetler Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı birliklerin, ayrıca bunları tamamlayan yurtiçi savunma birliklerinin (Jandarma vb.) genel ifadesidir. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin bütünü. Günlük konuşmalarda kullanılan “Ordu” kelimesi Silahlı Kuvvetler manasına kullanılmaktadır.

Tarih boyunca, devletlerin kuruluş gayelerine göre Silahlı Kuvvetleri, orduları büyük değişiklikler göstermişlerdir. İlk ordunun ne zaman teşekkül ettiğine dair elde kesin bilgiler yoktur. Mısır ve Mezopotamya’da milattan çok önceleri kurulan şehir devletlerinin ilk orduyu teşkil ettikleri tahmin edilmektedir. Sümerlerin ilk düzenli orduya sahip olmaları M.Ö. 4000 yıllarına rastlar. Hammurabi Kanunları’nda M.Ö.2000 yılı başlarındaki Babil’deki ordu teşkilatı hakkında bilgi vardır. Hititlerde, Mısırlılarda Asurlar ve İranlılarda o günkü şartlara göre mükemmel teşkilatlanmış ordular vardı. Atinalıların, Ispartalıların, Kartacalıların ve Romalıların ordu teşkilatları değişik olmuş her ülke kendine has ordular teşekkül ettirerek hakimiyetlerinin devamını sağlamışlardır.

Orduların gelişmeleri; devletlerin ekonomik sistemlerine, halkın sosyal yapısına ve tarihine bağlı olmuştur. Orduya duyulan sarsılmaz itimad, onun, bağrından çıktığı halkın sosyal yapısına olan bağlılığıyla ölçülür.

Devletler arasındaki anlaşmazlıkların çözüm şekli devamlı olarak orduların ağırlıklarını ortaya koyması ile neticelenmiştir. Günümüzde de modern orduların teşekkülü, devletlerin siyasi, ekonomik, teknoloji alanlarındaki gücüne bağlıdır. Her türlü harp vasıtalarının yapıldığı 20. yüzyıl sonlarında; modern silahlarla donatılmış milletlerin orduları o devleti siyaset alanında söz sahibi yapmakta, ideallerinin yerine getirilmesinde esas unsuru teşkil etmektedir.

İlgili başlıklar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ordu

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Silahlı Kuvvetler
silahlı kuvvetler