Sevmek

Diğer anlamları

sevmek

Türkçe sevmek kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. love, like, enjoy, caress, be fond of, fondle, affect, care, dandle, fancy, pet

sevmek

sevgi ve bağlılık duymak; okşamak.
birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek; yerini, koşullarını uygun bulmak.
çok hoşlanmak.

sevmek

Türkçe sevmek kelimesinin Fransızca karşılığı.
affectionner, aimer, goûter, cajoler, câliner

sevmek

Türkçe sevmek kelimesinin Almanca karşılığı.
v. gern haben, hineinwachsen, lieben, mögen, tätscheln

sevmek

1 . Sevgi ve bağlılık duymak:
"Çok az lakırtı söylediği için, sevdiği arkadaşları bile kendisini iyice anlayamamışlardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek:
"Ne kadınlar sevdim zaten yoktular / Böyle bir sevmek görülmemiştir."- A. İlhan.
3 . Çok hoşlanmak:
"Bazıları entari üstüne kürk giymeyi daha çok severlerdi."- R. H. Karay.
4 . Okşamak.
5 . Yerini, şartlarını uygun bulmak:
"Bu ağaç nemli ortamı sever."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
sevsinler!

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sevmek ilgili konular

 • Yoga

  Hint felsefesinin geleneğe bağlı kolu içinde yer alan ve Patanjali tarafından kurulmuş olan felsefe sistemi.
 • Ehl-i beyt

  Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek hanımları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların evlâtla
 • Ehl-i sünnet

  Ehl-i Sünnet Alm. Der Weg der Sünniten, Fr. la voie d ahl-i Sunnat, İng. The Sunni Path. İslam dininde doğru itikat üzere olanlar. Peygamber efe
 • Felsefe

  Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya ko
 • Nedim

  Asıl adı Ahmed olan Nedim, 1681’de İstanbul’da doğdu. Düzenli bir medrese öğrenimi görerek Arapça ve Farsça öğrendi. Müderris
 • Alevilik

  Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali’ye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. Alevilik ise genel olarak Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun
 • Aşk

  Aşk, bir başka varlığa karşı duyulan derin sevgi. Sevgi kuramının kurucusu Psikanalist Erich Fromm, sevgiyi, insanlığın sorunlarına bir ya
 • Olguculuk

  (Os. ispâtiyye, Mezhebi ispâtiye, Felsefei ispâtiye, Mesleki isbât, Hakikîye mezhebi, Felsefei hakkikîye, Felsefei sahîhe, Felsefei ilmîye; Fr
 • Türkan Şoray

  Türkan Şoray 28 Haziran 1945'de İstanbul’da doğdu. Babası Halit Şoray devlet demir yollarında memur, annesi ev hanımıydı. Maddi imkanlar
 • Aleviler'de inanç anlayışı

  Alevilerde inanç ve ibadet anlayışının kendine özgü yönleri bulunmaktadır. Bu anlayışın temeli biçimden çok özü esas almasına dayanı