--}}

Semiz Ali Paşa

Semiz Ali Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1561-1565 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    Semiz Ali Paşa Semiz Ali Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1561-1565 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ebu-Suud Efendi, Mecmua-i Daavât adlı eserini 968/1560'da mesned-i sadârate geçerek 976/1568'de vefat eden Semiz Ali Paşa nâmına te'lîf etmiştir.Bu vezir-i azam üstelik çok şişmanlığıyla ünlüdür.Osmanlı İmparatorluğunun gelmiş geçmiş en şişman (aşırı) vezir-i azamıdır.Örneğin bu sadrazamı bir at taşıyamaz.İki at taşır , bir yere giderken iki at kullanırmış.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.