Sekbanbaşı

Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad. Sekban teşkilâtı, Sultan Birinci Murâd zamânında pâdişâhın av maiyeti olarak mevcuttu.

Sekbanbaşı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sekbanlar

Diğer anlamları

Sekbanbaşı

Osmanlı ordusunda sekbanların komutanı.

Sekbanbaşı

osmanlı ordusunda sekbanların komutanı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sekbanbaşı ilgili konular

 • Sekban

  Sekban (Farsça seg-ban: "köpek bakıcısı"), Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad.
 • Kaymakam

  Kaymakam ilçelerde bulunan en büyük mülki amir. Arapça “vekil” demektir. Osmanlılarda, sadrazam, hükümet merkezinden ayrıldığı zaman k
 • Yeniçeri Ocağı

  Yeniçeri, Osmanlı Devletinde, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri Çandar Hayrettin Paşa
 • Batılılaşma

  Batılılaşma Batı'nın bilimde, fende, uygulamada, sanatta, imar ve refah vasıtalarında bulduklarını öğrenmek, yapmak ve bunlardan faydalanma
 • Sekbanbaşı

  Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad. Sekban teşkilâtı, Sultan Birinci Murâd zamânında pâdişâhın av maiyeti
 • Kemankeş Kara Mustafa Paşa

  Kemankeş Kara Mustafa Paşa (1592 - .... ) 1592'de Arnavutluk'ta doğdu. Yeniçeri ocağından yetişti. Çorbacılık ve kul kethüdalığı yap
 • Yeniçeriler

  Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah'a bağlı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Os
 • Sadaret Kaymakamı

  Sadaret Kaymakamı sadrazamın İstanbul dışında olduğu zaman, yerine bakan kimse, sadrazam vekili. Eğer sadrazamla birlikte padişah da İstanbu
 • Sekbanlar

  Sekbanlar Yeniçeri Ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad. Sekban teşkilâtı, Sultan Birinci Murad zamânında pâdişâhın av
 • İstanbul'daki camilerin listesi

  Aşağıda, İstanbul'da yer alan camilerin listesi yer almaktadır. Bazı camilerin iki, hatta üç ismi vardır.