Sakızlı Ahmed Esad Paşa

Sakızlı Ahmet Esat Paşa Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1873 - 15 Nisan 1873 ve 26 Nisan 1875 - 26 Ağustos 1875 tarihleri arasında 2 dönemde toplam beş ay yirmisekiz gün sadrazamlık ve öncesinde ve sonrasında değişik devlet görevleri diğer yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Sakızlı Ahmet Esat Paşa Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1873 - 15 Nisan 1873 ve 26 Nisan 1875 - 26 Ağustos 1875 tarihleri arasında 2 dönemde toplam beş ay yirmisekiz gün sadrazamlık ve öncesinde ve sonrasında değişik devlet görevleri diğer yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Sadrazamlık da yaptığı 1875 yılı içerisinde yine kısa bir süre için İzmir (Aydın) Valiliğine de tayin edilmiştir. Bunun öncesinde, 1873 yılında, o sırada büyük bir kuraklık yaşayan Konya`da (1290 kıtlığı şeklinde akıllarda kalmıştır) yaptığı valiliği esnasında Konya Mevlevi Dergahı postnişini Mahmut Sadrettin Çelebi ile birlikte aç ve çaresiz kalan halka yardım amaçlı çabaları Sultan Abdülaziz`den nişanlar almalarına vesile oluşturmuştur.

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sakızlı Ahmed Esad Paşa ilgili konular

 • Liste - Osmanlı Vezirleri

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
 • Sadrazamlar

  Osmanlı Devleti sadrazamları ve başbakanlarına ait detaylı liste.
 • Sakızlı Ahmet Esat Paşa

  Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1828, Sakız - 1875, İzmir), Osmanlı devlet adamı. Abdülaziz'in saltanatında iki dönem sadrazamlık yapmıştır.
 • Trablusgarp Eyaleti

  Trablusgarp Eyaleti veya Trablusgarp Beylerbeyliği, (Arapça:ايالة طرابلس الغرب) Osmanlı Devleti eyaletidir. Osmanlı Devleti'nde ik
 • Osmanlı Hariciye Nazırlığı

  Hariciye Nazırlığı ya da Hariciye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümetlerinde devletin dış siyasetini yürütmekle görevli, günümüzdeki D
 • Osmanlı Hazine-i Hassa Nazırlığı

  Hazine-i Hassa Nazırlığı Osmanlı Devleti'nde padişahın özel gelir ve giderlerinden sorumlu nazırlıktı.
 • Osmanlı Maarif Nazırlığı

  Maarif Nazırlığı ya da Maarif Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde eğitim işlerinden sorumlu olan nazırlıktır.
 • Osmanlı Nafıa Nazırlığı

  Nafia Nazırlığı ya da Nafia Nezareti Osmanlı Devleti'nde Bayındırlık Bakanlığı'na verilen isimdir.
 • Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nazırlığı

  Ticaret ve Ziraat Nazırlığı Osmanlı Devletinde Ticaret ve Tarım işlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.
 • Ahmed Esad Paşa

  Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1828, Sakız - 1875, İzmir), Osmanlı devlet adamı.
Sakızlı Ahmed Esad Paşa
Sakızlı Ahmed Esad Paşa