Sadaret Kethüdası

Sadaret Kethüdası Sadrazamın yardımcısı demektir.18. yüzyıldan îtibâren resmî sıfat kazandı.

Sadaret Kethüdası Sadrazamın yardımcısı demektir.

18. yüzyıldan itibaren resmi sıfat kazandı. Tayinleri, sadrazamın teklifiyle yapılırdı. Zamanla, sadaret kethüdalığından, sadrazam tayin edilenler oldu. Çoğu zaman da, sadrazamlar azledilince, sadaret kethüdaları da azledilirlerdi.

Bütün devlet işleri, sadrazamdan önce, sadaret kethüdasının elinden geçer, Babıali’den çıkan emirler onun tavsiyesine göre tatbik olunurdu. Daha çok dahili işlerle meşgul olan sadaret kethüdalığı, 1835 yılında Mülkiye, 1837’de de Dahiliye Nezareti adını aldı.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Ayrıca Bakınız

Osmanlı Devleti Kurumları

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.