Sünni

Diğer ismi ehli sünnettir. Ppeygamber efendimizin sünnetini olduğu gibi kabul ederler.

Sünni diğer ismi ehli sünnettir. Ppeygamber Efendimizin sünnetini olduğu gibi kabul ederler. Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة ; zaman zaman Sünnilik de denir), İslam mezhepleri içindeki en geniş dini grubu oluştururlar. İslam dinindeki yetmiş üç siyasi mezhepten biridir. Bu fırkalardan Ehl-i sünnet bir taife, Hariciler onbeş fırka, Mutezile altı fırka, Mürcie oniki fırka, Şia otuziki fırka, Cehmiyye, Necariyye Dırariyye ve Kilabiyye birer fırka, Müşebbihe'nin üç fırkadır.

Detaylı bilgi için bakınız Ehl-i Sünnet

Diğer anlamları

Sünni

Sünnet ehlinden olan kimse.

Sünni

Türkçe Sünni kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Sunni] n. member of the larger of the two sects of Islam (characterized by orthodox practice and acceptance of the first four caliphs as legitimate successors to Muhammad) adj. of or pertaining to the larger of the two sects of Islam (characterized by orthodox practice and acceptance of the first four caliphs as legitimate successors to Muhammad)

Sünni

sünni mezhebinden olan (kimse).

Sünni

Türkçe Sünni kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sunnit adj. orthodox

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  alevılere seslenıyorum.kur-an ın bır harfıne ınanmamak kafırlıktır.ve hz. Allah kur-an da peyganber efendımızın yolundan gıtmemızı emreder.UNUTMAYINIZKI NICE HIRISTIYAN YAHUDI VEYA INANCSIZLAR KUR-AN OKUYUP TOBE EDIP MUSLUMAN OLUYORLAR.SIZDE GEC KALMAYIN...

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sünni ilgili konular

 • Sünnilik

  Sünnilik, İslam dini mezhepleri içindeki en geniş dini grubu oluşturur.
 • İslam dini fıkıh mezhepleri

  İslâm dîni fıkhî mezhepleri, günümüzde İslam toplumunda fıkıh ve İslam hukuku konusunda anlayış, yöntem ve uygulama açısından farkl
 • MEZHEPLER

  Bir dinin ayrıldığı başlıca kollardan her biri. Öbür dinlerde olduğu gibi İslâm dininde de çeşitli...
 • Asli deliller

  Aslî deliller (Usûl el-fıkh) (Arapça: أصول الفقه ‎), bir İslam hukuku yani fıkıh terimi. Geleneksel İslam algısında; aslî delill
 • Aslî deliller

  Aslî deliller, bir İslam hukuku yani ``fıkıh`` terimi.Aslî deliller terimi ve içinde barındırdığı alt başlıklar, Şer`î delillerin bir k
 • Fer'i deliller

  Fer'î deliller (furûʿ ed-Dîn) (Arapça: فروع الدين ‎), bir İslam hukuku terimi. İslam hukukunda bir hükmün bina edileceği deliller
 • İslam'da fıkıh mezhepleri

  İslam dininde, fıkıh yani İslam hukuku konusunda anlayış, metod ve uygulama açısından farklı düşüncelere sahip mezhepler bulunur. Bu mezh
 • Sahâbî kavli

  Sahâbî kavli, İslam hukuku olan fıkıh ilminin kullandığı kaynaklardan, fer'î delillerdendir. Sahabiler İslam dininin son peygamberi ve günc
Sünni
Sünni