Süblimleşme

Uçunum veya süblimleşme, katı bir maddenin sıvıya dönüşmeden doğrudan gaz hâline dönüşmesi yani buharlaşmasıdır. Genellikle çok düşük basınç ve ısı birleşimi altında gerçekleşir. Kafur, iyot, naftalin gibi maddeler uçunuma uğrar. Molar buharlaşma ısısı : Süblimleşme noktasındaki bir mol katının doğrudan buhar haline geçmesi için gerekli ısıya denir.

Uçunum veya süblimleşme, katı bir maddenin sıvıya dönüşmeden doğrudan gaz haline dönüşmesi yani buharlaşmasıdır. Genellikle çok düşük basınç ve ısı birleşimi altında gerçekleşir. Kafur, iyot, naftalin gibi maddeler uçunuma uğrar. Molar buharlaşma ısısı : Süblimleşme noktasındaki bir mol katının doğrudan buhar haline geçmesi için gerekli ısıya denir.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

süblimleşme

Türkçe süblimleşme kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sublimation

süblimleşme

süblimleşmek eylemi.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Süblimleşme ilgili konular

 • Buhar

  BUHAR Alm. Dampf (m.), Fr. Vapeur (f.), İng. Vapor. Bir maddenin, sıvı hâlinden ve bâzı maddelerin ise katı hâlinden sonra geçtikleri gaz hâ
 • Süblimleşme

  Uçunum veya süblimleşme, katı bir maddenin sıvıya dönüşmeden doğrudan gaz hâline dönüşmesi yani buharlaşmasıdır. Genellikle çok dü
 • Faz (Kimya)

  Faz (Kimya) Alm. Phase (f), Fr. Phase (f), İng. Phase. Termodinamikte heterojen bir karışımdan mekanik yolla ayrılabilen, kimyasal ve fiziksel ba
 • Ametallerin özellikleri

  Ametaller sıvıyı ve elektrik akımını ya hiç iletmeyen yada çok ileten elementlerdir. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan A
 • Yapay membran

  Yapay membran veya sentetik membran, laboratuvar ve endüstri ortamında saflaştırma ve yalıtma işlemlerinde kullanılır. Membranda bulunan küç
 • Depozisyon

  Kırağılaşma gazların katılara dönüşmesidir. Kırağılaşmanın tersine ise süblimleşme denir.
 • Maddenin halleri

  Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere 4 hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde
 • Süperkritik akışkan

  Süperkritik akışkan, belirgin sıvı ve gaz fazının olmadığı kritik noktanın üzerinde basınç ve sıcaklığa sahip madde. Katıların içi
 • Basınç sensörü

  Basınç sensörü, gaz veya sıvıların basıncını ölçer. Basınç, birim alana uygulanan kuvvetin büyüklüğüdür. Basınç sensörü genell
 • Maddenin hâlleri

  Maddenin hâli bir maddenin faz durmunu tanımlar. Şu anda 16 tane madde hâli tanımlanır; bunlardan üçü katı, sıvı ve gaz olarak adlandırı
Süblimleşme
süblimleşme