--}}

Rumeli

1. Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü. 2. Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyâletin adı. 16.yüzyıla gelindiğinde Rumeli eyâletinin kapsadığı saha günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi.

  • Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü.
  • Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyaletin adı. 16.yüzyıla gelindiğinde Rumeli eyaletinin kapsadığı saha günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan,Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi. 17.yüzyıldan başlayarak kurulan yeni eyaletler sonucunda Rumeli eyaletinin sahası giderek daralmış, ve 1864'e gelindiğinde sadece Arnavutluk ve batı Makedonya mıntıkalarından ibaret olmuştur. 1864'ten sonra yürürlüğe giren Vilayat-ı Umumiye Nizamnamesi ile birlikte Rumeli eyaleti ilga edilmiştir.

    Kaynakça

    Andreas Birken : Die Provinzen des Osmanischen Reiches. Beihefte zum TAVO (Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1976).


Halil İnalcık : The Ottoman Empire. The Classical Age. Çevirenler: N.Itzkowitz ve C.Imber (New York: Aristide D. Caratzas, 1989).

Diğer anlamları

rumeli

Osmanlıca rumeli kelimesinin Türkçe karşılığı.
Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa Kıt'asındaki kısmı.

rumeli

Türkçe rumeli kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. european turkey. rumelia. rumelian.
2. "Rumelia; Rumelian". hist.
3. Rumelia (that part of the Ottoman Empire which was in Europe).
4. Rumelian, of Rumelia.
5. Rumelia that part of the Ottoman Empire which was in Europe.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Rumeli
rumeli