Refet Bele

Refet Bele Türk asker ve siyâset adamı. 1881 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimden sonra, 1899 yılında Harbiye Mektebini (Harp Okulu), 1912 senesinde Erkân-ı Harbiye Mektebini (Harp Akademisini) bitirdi, Kurmay Subay olarak Osmanlı ordusuna katıldı. Balkan Savaşında ve Birinci Dünyâ Savaşında çeşitli cephelerde savaştı. Birinci Dünyâ Savaşı sırasında Filistin Cephesinde, özellikle İkinci Gazze Muhârebesinde büyük yararlıklar gösterdi. 1916’da Kurmay albaylığa terfi etti.

Refet Bele Türk asker ve siyaset adamı. 1881 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimden sonra, 1899 yılında Harbiye Mektebini (Harp Okulu), 1912 senesinde Erkan-ı Harbiye Mektebini (Harp Akademisini) bitirdi, Kurmay Subay olarak Osmanlı ordusuna katıldı. Balkan Savaşında ve Birinci Dünya Savaşında çeşitli cephelerde savaştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin Cephesinde, özellikle İkinci Gazze Muharebesinde büyük yararlıklar gösterdi. 1916’da Kurmay albaylığa terfi etti. Mütareke döneminde, merkezi Sivas’ta bulunan 3. Kolordu Komutanlığına tayin edildi. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’le birlikte Samsun’a çıkıp Milli Mücadeleye katıldı. Amasya Tamimi kararlarının hazırlanmasında yardımcı oldu. 13 Temmuz 1919’da, ordudaki vazifesinden ayrıldı. Erzurum Kongresinde Heyet-i Temsiliye'ye seçilerek, Sivas Kongresine katıldı. Bu kongrede, Amerikan mandasını savunan grup arasında yer aldı. Konya’da Delibaş, Denizli’de Demirci Mehmed Efe ve Çerkez Ethem tarafından idare edilen karşı hareketlerin bastırılmasında vazife aldı. Güney Cephesi Komutanlığına getirildi. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na İzmir milletvekili seçildi. Ankara’da toplanan TBMM’ye İzmir milletvekili olarak katıldı. 16 Eylül 1920’de Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) oldu. 21 Nisan 1921’de Dahiliye Vekilliğinden ayrıldı. 30 Haziran 1921’de tekrar aynı vazifeye getirildi. 6 Ağustos 1921’de ek olarak Müdafaa-i Milliye Vekilliğini (Milli Savunma Bakanlığını) de üstlendi. Dahiliye Vekilliği, 10 Ekim 1921’e kadar sürdü. Müdafaa-i Milliye Vekilliğiyse 10 Ocak 1922’ye kadar devam etti. Ekim 1922’de TBMM temsilcisi olarak, Mudanya Mütarekesi gereğince Trakya’yı Yunanlılardan devralmakla vazifelendirildi. Kasım 1922’de Ankara Hükümetinin İstanbul temsilciliğine tayin edildi. Halife Abdülmecid Efendiye bir at hediye etmesi ve hilafetin korunmasından yana tavır takınması sebebiyle Mustafa Kemal’le arası açıldı. TBMM’nin ikinci döneminde, İstanbul milletvekili seçildi. Mustafa Kemal’in asker ve sivil kadroların ayrı ayrı olması gerektiğini söylemesi üzerine, milletvekilliğini tercih etti ve komutanlık vazifesinden ayrıldı.

Bir grup arkadaşıyla birlikte, 8 Kasım 1924’te, Cumhuriyet Halk Fıkrasından istifa eden Refet Bele, 17 Kasım 1924’te, ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşunda yer aldı. Partinin, Haziran 1925’te kapatılmasından sonra, 17 Haziran 1926’da Mustafa Kemal’e karşı düzenlenen İzmir Suikastıyla ilgili olarak tutuklandı ve İstiklal Mahkemesinde yargılandı. Fakat beraat etti. Kasım 1926’da milletvekilliğinden istifa ederek Meclisten çekildi. 1939 yılında, İstanbul’dan milletvekili seçilerek tekrar TBMM’ye girdi. 1950’ye kadar, dört dönem, İstanbul milletvekili olarak vazife yapan Refet Bele, Haziran 1950’de Demokrat Parti hükümeti tarafından, Beyrut’taki Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine yardım komitesine, Türk delegesi olarak gönderildi. Bu görevi, Mart 1961’e kadar sürdüren Refet Bele, 2 Ekim 1963’te İstanbul’da öldü.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • İlgili konuları ara


  Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Refet Bele ilgili konular

  • Misak-ı Milli

   MİSAK-I MİLLÎ (ULUSAL AND) Sivas Kongresi sonuçları ülke çapında büyük coşkuyla karşılanmış, millî hareketin her yerde egemen oldu
  • Ermeni ve Gürcü işgalleri

   1918 yılında, Osmanlı toprakları dışında kurulan Ermenistan Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması'nda taraf değildi. Ancak Osmanlı yurttaş
  • TBMM'nin kuruluşu

   Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin kapatılması ve İstanbul'un işgali üzerine, Mustafa Kemal Türk Milletine yayınladığı beyannamede:Yedi yüz
  • Şükrü Naili Gökberk

   Şükrü Naili Gökberk, (1876, Selanik -1936, Edirne) Türk asker. Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve siyaset adamı. Bursa, Eskişehir ve nihaye
  • Türk Kurtuluş Savaşı kronolojisi

   Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli olaylarının kronolojisi, Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti açısından sona erdiren Mondros Mütar
  • İstanbul Hükümeti

   İstanbul Hükümeti, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'da yeni bir hükümet kurulduktan sonra İstanbul'daki hükümeti belirtmek için kullanı
  • Kurtuluş Savaşı kronolojisi

   Kurtuluş Savaşı'nın önemli olaylarının kronolojisi, I. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti açısından sona erdiren Mondros Mütarekesi'nden
  • Birleşik Krallık-Türkiye ilişkileri

   Birleşik Krallık-Türkiye ilişkileri Birleşik Krallık ile Türkiye Cumhuriyeti'nin süregelen uluslararası politikaları içerir.
  • Ömer Mümtaz Tambi

   Ömer Mümtaz Tambi (d. 1859, Adıge - ö. 28 Eylül 1925), Türk siyasetçi.
  Refet Bele
  Refet Bele