Rauf Orbay

Hüseyin Rauf Orbay, Türk asker ve siyâset adamı. Asıl adı Hüseyin Rauf, soyadı Orbay olup, Rauf Orbay diye meşhur olmuştur. 1881’de İstanbul’da doğdu. Trablusgarb vâliliği ve Hey’et-i âyân üyeliği yapmış olan Muzaffer Paşanın oğludur. İlk tahsilini gördükten sonra Trablusgarb Askerî Rüşdiyesini, Heybeliada Bahriye Mektebini ve Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyununu bitirdi. ABD’de, denizcilik eğitimi gördü.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Rauf Orbay ilgili konular

 • Rauf

  Dinler
 • Hüseyin Rauf Orbay

  Trablusgarp Valiliği ve Ayan Meclisi Üyeliği yapmış olan Mehmet Muzaffer Paşa'nın oğludur. 1881 yılında İstanbul'da doğdu.Deniz Harp Okulu
 • Rauf Orbay

  Hüseyin Rauf Orbay, Türk asker ve siyâset adamı. Asıl adı Hüseyin Rauf, soyadı Orbay olup, Rauf Orbay diye meşhur olmuştur. 1881’de İstan
 • Tevfik Bey

  Pşevu kardeşlerin ortancası. Yüzbaşı ve Gönen Askerlik Şubesi Başkanı iken Rauf Orbay ve Albay Bekir Sami Bey'lerin talimatıyla topladığ
 • Hamidiye Kahramanı

  Hüseyin Rauf Orbay (27 Temmuz 1881, İstanbul - 16 Temmuz 1964, İstanbul), Türk asker, siyasetçi. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, Kurtulu
 • Hüseyin Rauf Bey

  Hüseyin Rauf Orbay (27 Temmuz 1881, İstanbul - 16 Temmuz 1964, İstanbul), Türk asker, siyasetçi. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, Kurtulu
 • Felah-ı Vatan

  Felah-ı Vatan Grubu, 1920`de toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusan`ında Milli Mücadele`ye yandaş üyeler tarafından oluşturulan meclis grubudur
 • Rauf Bey

  bkz. [[Hüseyin Rauf Orbay]]
 • Ankara Cinayeti

  *Ankara cinayeti - 16 Ekim 1945 tarihinde, Ankara`da Doktor Neşet Naci Arzan, Ulus Samanpazarı`ndaki muayenehanesinde Genelkurmay Başkanı Rauf Orb
 • Rauf Paşa

  Rauf Paşa şu anlamlara gelebilir:
Rauf Orbay
Rauf Orbay