Ramazan Oğulları Beyliği

Haşim oğulları

Hâşimoğulları veya Hâşimîler (Arapça: هاشمي), Beni Haşim kabilesine bağlı bir Kureyş boyu. Ayrıca kan bağı ve kabile birlikteliği yoluyla Kızıl Deniz boyunca kurulan hanedanlıkların sahibi olan boy.

Feänor'un Oğulları

Feänor'un Yemini dolayısıyla -ki hepsi bu yemine katılmıştı- yaptıkları işler nihayetinde kötülüğe dönüştü. Bu yemine göre, Silmarillerin Feänor ve oğullarından başka bir kimsenin eline geçmesine asla müsamaha gösterilmeyecekti. İlk bakışta Morgoth'un kas...

Ümeyye oğulları

Emevîler, (Arapça: بنو أمية/الأمويون), Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan hanedan.

İsrail oğulları

İsrailoğulları, İbrani din büyüğü ve atası Yakup'un 12 oğlunun soyundan gelenlere verilen isimdir. İbrahimi dinlerde Yakub'a Tanrı tarafından İsrail ismi verildiğine inanılır (Yaradılış 32:28).

Eskici ve Oğulları

''Eskici ve Oğulları'', Orhan Kemal'in yazdığı romandır.