Pop Sanatı

1950'lerde, özellikle ABD ve İngiltere'de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların 1960'larda bir akım haline getirdikleri sanat türüdür. İngiltere ve ABD'de değişik koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır.

POP ART İlk olarak 1955'e doğru; Londra'da, resimlerinde yapıştırma kağıt metodunu uygulayan bir ressam topluluğunun eserlerini belirtmek için kullanılan terim; 1963'ten itibaren de A.B.D.'de X10. yüzyıl şehrinin havasını canlandırmak amacıyle seçilen gerçek nesnelerden veya nesne artıklarından yapılmış kompozisyonlara bu ad verildBu maksatla sanayi ürünlerinden, reklam usullerinden, günlük hayatta kullanılan araçlardan yararlanıldı, (öncüleri arasında, Heins ve Villegle afişler, 1949, Yves tek renkli pasteller, 1946, Niki de Saint-Phalle, Deschamps kabartmalar ve Cesar geçirilmiş otomobiller sayılabilir. Bu arada amerikalı Rauschenberg de 1964 Venedik şenliğinin büyük ödülünü kazanarak bu alanda milletlerarası bir ün yaptı. Ayrıca, resimli romanlardan etkilenmiş olan amerikalı Roy Lichtenstein da özellikle anılmağa değer.

1950'lerde, özellikle ABD ve İngiltere'de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların 1960'larda bir akım haline getirdikleri sanat türüdür. İngiltere ve ABD'de değişik koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır.

Marcel Duchamp'ın 20. yüzyıl başında hazıryapım nesneleri bağlamları nedeniyle sanat eseri olarak sunmuş olması, pop sanatçılarının popüler kültür imgelerini benzer bir motivasyonla sunmalarında etkili olmuştur.

İngiltere'de pop sanatı

İngiliz pop sanatı, Richard Hamilton'ın etkili olduğu bir dönemle başlar (1953-1957); Peter Blake, Roger Coleman gibi geç resimsel soyutlama tarzına yakın eser veren sanatçılarla devam eder (1957-1961), 1960'lardan sonra figüre geri dönülür.

ABD'de pop sanatı

Amerikan pop sanatının ilk temellerinin soyut dışavurumculuk ile popüler imgeleri birleştiren Jasper Johns ve Robert Rauschenberg tarafından atıldığı söylenebilir. Sonrasında önemli sanatçılar arasında Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg vardır. Popüler kültür imgeleri kişisellikten arındırılmış bir şekilde sunulur; örnek alınan modellerin anonim kimliklerinden çok uzaklaşılmaz.

Kaynaklar

*Germaner, Semra (1997): 1960 Sonrası Sanat - Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar: Kabalcı Yayınevi, İstanbul

Diğer anlamları

Pop sanatı

Pop sanatı tanım:


Pop sanatı

1950'lerde, özellikle ABD ve İngiltere'de [[soyut dışavurumculuk]]a tepki gösteren genç sanatçıların 1960'larda bir akım haline getirdikleri sanat türüdür. İngiltere ve ABD'de değişik koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır.

[[Marcel Duchamp]]'ın 20. yüzyıl başında hazıryapım nesneleri bağlamları nedeniyle sanat eseri olarak sunmuş olması, pop sanatçılarının popüler kültür imgelerini benzer bir motivasyonla sunmalarında etkili olmuştur.

İngiltere'de pop sanatı

İngiliz pop sanatı, [[Richard Hamilton|Richard Hamilton'ın]] etkili olduğu bir dönemle başlar (1953-1957); [[Peter Blake]], [[Roger Coleman]] gibi [[geç resimsel soyutlama]] tarzına yakın eser veren sanatçılarla devam eder (1957-1961), 1960'lardan sonra figüre geri dönülür.

ABD'de pop sanatı

Amerikan pop sanatının ilk temellerinin soyut dışavurumculuk ile popüler imgeleri birleştiren [[Jasper Johns]] ve [[Robert Rauschenberg]] tarafından atıldığı söylenebilir. Sonrasında önemli sanatçılar arasında [[Andy Warhol]], [[Roy Lichtenstein]], [[Claes Oldenburg]] vardır. Popüler kültür imgeleri kişisellikten arındırılmış bir şekilde sunulur; örnek alınan modellerin anonim kimliklerinden çok uzaklaşılmaz.

Kaynaklar

*Germaner, Semra (1997): '''1960 Sonrası Sanat - Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar''': Kabalcı Yayınevi, İstanbul

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Pop Sanatı
Pop sanatı