Pontus Krallığı

Pontus Krallığı, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kurulan Helenistik krallık (MÖ 302-MÖ 64). Kurucusu Mithridates I Ctistes Büyük İskender sonrası Helenistik Dönemde Mysia'daki (Mysia Marmara'nın Güneyinden başlayarak Bergama'nın bulunduğu alan, yaklaşık olarak Karesi bölgesi) Grek Cius kasabasının Pers'li yönetici hanedanın soyundan gelmektedir.

Pontus Krallığı, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kurulan Helenistik krallık (MÖ 302-MÖ 64). Kurucusu Mithridates I Ctistes Büyük İskender sonrası Helenistik Dönemde Mysia'daki (Mysia Marmara'nın Güneyinden başlayarak Bergama'nın bulunduğu alan, yaklaşık olarak Karesi bölgesi) Grek Cius kasabasının Pers'li yönetici hanedanın soyundan gelmektedir. Babasının öldürülmesinden sonra benzer bir kaderle karşı karşıya olduğu şüphesinden çekinerek çok az bir taraftarla (6 kişi oldukları rivayet edilir) Kuzey Doğuya Paflagonya'ya (Yaklaşık olarak günümüz Türkiye'sinin Orta Karadeniz Bölgesi) kaçarak burada Cimiata adında güçlü bir kale inşaa ettirip taraftar toplamaya başlamıştır. Ve bunda da oldukça başarılı olmuş ve MÖ.281'de basileus (kral) ünvanını kazanmıştır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Pontus Krallığı
Pontus Krallığı