Piktogram

Gelişkin olmayan hiyeroglif yazı. Hitit ve Urartu`da da görülür. Resimsel olan bu yazı insan ve hayvan uzuvlarının yoğunluğuyla dikkat çeker.

PİKTOGRAM (lat. pictus, boyalı ve Yunanca: gramma, harften fr. pictogramme). Kavramları resimli veya sembolik işaretler aracılığıyle gösteren bir piktografi yazısı unsuru. Gelişkin olmayan hiyeroglif yazı. Hitit ve Urartu`da da görülür. Resimsel olan bu yazı insan ve hayvan uzuvlarının yoğunluğuyla dikkat çeker.

Piktogram, basit bir grafik çizimi ile bir bilgiyi ileten tek bir resimli semboldür (örneğin sigara içme yasağını bildiren resimli sembol).


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Piktogram ilgili konular

 • Anadolu'da Bilim

  Coğrafi konumu çeşitli bölgelerle bir köprü niteliğinde olan Anadolu yarımadasından ilk uygarlıkların tarihi M.Ö. 8000'lere kadar götür
 • Urartular

  Urartu Devleti Doğu Anadolu'da yaşamış ilkçağ ulusudur, en parlak döneminde (M.Ö. IX. yy.) Hazar Denizi'nden Malatya'ya kadar uzanan alanda eg
 • Piktogram

  Gelişkin olmayan hiyeroglif yazı. Hitit ve Urartu`da da görülür. Resimsel olan bu yazı insan ve hayvan uzuvlarının yoğunluğuyla dikkat çeke
 • Hitit Dili

  Hitit Dili, Hititlerin dili, Hint-Avrupa Dillerinin Anadolu`nun alt grubuna dâhildir. Muhtemelen bir Hint-Avrupa öncesi eski Anadolu dili konuşan H
 • Luvi dili

  Luvi dili (Luvice veya Luwice) Anadolu’nun yerli halklarından biri olarak kabul edilen Luviler’in dili olup, Anadolu’nun en eski dillerinden bi
 • Zlango

  Zlango, 2003 yılında İsrailli bir şirket tarafından piktogram bazında çağdaş iletişim araçlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş resi
 • Nahuatl dili

  Nahuatl dili Meksika`da ve Salvador`da Nahualar (Aztekler`in ve Pipiller`in dahil olduğu etnik grup) tarafından konuşulan bir sözlü dildir. Bu di
 • Geç Hititler

  Geç Hititler veya Geç Hitit Devletleri, Anadolu’nun Demir Çağı Uygarlıkları'ndan birisidir. İ. Ö. 1200’lerde batıdan gelen Ege Göçleri
 • Luvi Krallığı

  Luvi Krallığı (tahmini olarak MÖ 2000-1400), MÖ 2000 dolaylarında Batı Anadolu'da kurulduğu ve bu yıllarda başkenti Apasa (bugünkü Selçuk
 • Geç Hitit Devletlerinin Yıkılışı

  Hiyawa kralı, Tanrı Tarhunza’nın hizmetkarı Warikas’ım. Ben Warikas, Hiyawa’yı genişlettim. Ve Tarhunza’nın yardımıyla Hiyawa Ovası
Piktogram
Piktogram