--}}

Pepe Salih Paşa

Pepe Salih Paşa (d. 1813 İstanbul Türkiye) - (ö. 26 Temmuz 1861 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi.

Pepe Salih Paşa (d. 1813 İstanbul Türkiye) - (ö. 26 Temmuz 1861 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi.

Zaptiye Müşiri Pepe Mehmed Paşa`nın büyük oğludur. Tahsilini Enderun-i Hümayun`da tamamlamış, askerlik mesleğinde suvari miralaylığına kadar yükselmiştir. Daha sonra askeri rütbesi mülkiyeye dönüştürülerek Mir-i Miran olmuştur.

Bingazi, Beyoğlu ve Canik Mutasarrıflıkları görevlerinden sonra, yeni kurulmuş olan İstanbul Şehremaneti görevine 25 Temmuz 1855 tarihinde getirilmiştir. Bu görevde 14 Kasım 1855 tarihine kadar kaldıktan sonra azledilmiştir. Filibe, Tırnova, Varna ve Gümülcine`de kaymakamlık yapmıştır. Ardından 4 yıl süreyle Amasya`da görev yapmış, gözleri rahatsız olduğu için görevden çekilmiştir.

Babası Mehmed Paşa`nın vefatından sonra Sultan Abdülaziz tarafından babasının yerine Zaptiye Müşirliği`ne tayin edilmek istenmişse de gözlerinden muzdarip bulunduğu, hiç maaş ve memuriyeti olmadığı arzedilmiş, bunun üzerine mutfak masrafı adıyla maliye nezaretinden kendisine 4000 kuruş maaş tahsis edilmiştir.

Son zamanlarında rütbesi Rumeli Beylerbeyiliği`ne terfi etmiştir. 58 yaşında vefat etmiş ve Süleymaniye Camii haziresine defnedilmiştir. İstanbul Belediye Başkanları

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.