--}}

Pençik Kanunu

1363'te I. Murat tarafından çıkarılan Pençik kanunu gereğince savaş esirlerinin beşte biri vergi karşılığı devletin olacaktır. Savaş esiri gençler, Anadolu'daki köklü Türk ailelerinin yanına verilir, küçük bir ücret karşılığı hem çiftçilik yapar, hem de Türk-İslam gelenek ve göreneklerine göre yetiştirilirdi.

1363'te I. Murat tarafından çıkarılan Pençik kanunu gereğince savaş esirlerinin beşte biri vergi karşılığı devletin olacaktır. Savaş esiri gençler, Anadolu'daki köklü Türk ailelerinin yanına verilir, küçük bir ücret karşılığı hem çiftçilik yapar, hem de Türk-İslam gelenek ve göreneklerine göre yetiştirilirdi. Savaşlarda alınan esirlerle ilgili pençik kanunu denilen bir kanun tanzim edildi. Pençik kanununa göre; her esir yüzyirmibeş akçe hesap edilecek ve yüzyirmibeş akçenin beşte biri, yirmibeş akçe orduya ödenecekti. Yada beş esirde bir esirin, asker edilmesi gerekecekti.

Sözlük manasıyla beşte bir demek olan "Pençik" harplerde ele geçirilen esirlerden, askerlikte kullanılmak üzere beşte birinin alınması demektir. İslam hukukunun ganimetlerle ilgili vaz' etmiş olduğu prensiplerinden doğmuş olan "Pençik", Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş yıllarında uygulanmıyordu. Harpler sonunda ele geçen diğer ganimetler gibi esirler de gazilere taksim ediliyordu. Gaziler, hisselerine düşen esirleri, İslam hukuku gereğince istedikleri şekilde istihdam edebiliyor, istihdam yeri olmayan da onları satabiliyordu.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.