Patrona İsyanı

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Patrona İsyanı ilgili konular

 • İsyanlar

  Ayaklanma veya isyan, aynı ortamda bulunan bir grup kişinin (genellikle askeri personel veya gemi mürettebatı, sivil olsa bile) kanunen itaat etme
 • Zeytun İsyanları

  Zeytun Ermenileri tarafından çıkarılan isyanlar.
 • Boer İsyanı

  Maritz İsyanı veya (Boer İsyanı veya Beş Şilin İsyanı) I. Dünya Savaşı'nın başlangıcında 1914'te Güney Afrika'da meydana geldi.Eski Bo
 • Kürt isyanları listesi

  *1806, Baban Aşireti, Abdurrahman Paşa İsyanı
 • Van İsyanı

  Van İsyanı şu anlamlara gelebilir:
 • Baba Zünnun İsyanı

  Baba Zünnun İsyanı, Baba Zünnun adında bir Alevi, 1526 yılının Ağustos ayında, Bozok sancakbeyi Mustafa Bey'in konağını basarak kuvvetler
 • Kalender Çelebi İsyanı

  Kalender Çelebi İsyanı ya da Kalender Şah İsyanı, 1527'de Kalender Çelebi adında birinin isyanı ile başlayan ayaklanmadır. Kalender Çelebi