--}}

Pastoral

Pastoral, 'köy veya çiftlik hayatına dair' anlamına gelen bir sözcüktür. Latince ''pastor'' (çoban) sözcüğünden gelir. Bu sözcük ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Pastoral, 'köy veya çiftlik hayatına dair' anlamına gelen bir sözcüktür. Latince pastor (çoban) sözcüğünden gelir. Bu sözcük ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir: * Pastoralizm, kırsal yaşamın ideal formunu konu edinen edebiyat türü. ** Pastoral şiir * Pastoral köpek, TKC'de çoban köpeği grubu.

Dipnotlar

Diğer anlamları

Pastoral

1. anlamı Kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, çobanlama.
2. anlamı s., i. çobanlara ve kırlara ait: papazlığa ait; i. köy veya çobanların hayatını tasvir eden şiir veya resim, pastoral şiir ve resim. ,pastoral,pastoral.
3. anlamı pastoral. dini. manevi.
4. pastoral.

Pastoral

Pastoral İngilizce anlamı ve tanımı

Pastoral anlamları

  1. (a.) Of or pertaining to shepherds; hence, relating to rural life and scenes; as, a pastoral life.
  2. (noun) A letter of a pastor to his charge; specifically, a letter addressed by a bishop to his diocese; also (Prot. Epis. Ch.), a letter of the House of Bishops, to be read in each parish.
  3. (a.) Relating to the care of souls, or to the pastor of a church; as, pastoral duties; a pastoral letter.
  4. (noun) A cantata relating to rural life; a composition for instruments characterized by simplicity and sweetness; a lyrical composition the subject of which is taken from rural life.
  5. (noun) A poem describing the life and manners of shepherds; a poem in which the speakers assume the character of shepherds; an idyl; a bucolic.

Pastoral tanım:

Kelime: pas·to·ral
Söyleniş: 'pas-t(&-)r&l
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English, from Latin pastoralis, from pastor herdsman
1 a (1) : of, relating to, or composed of shepherds or herdsmen (2) : devoted to or based on livestock raising b : of or relating to the countryside : not urban c : portraying or expressive of the life of shepherds or country people especially in an idealized and conventionalized manner pastoral poetry d : pleasingly peaceful and innocent : IDYLLIC
2 a : of or relating to spiritual care or guidance especially of a congregation b : of or relating to the pastor of a church
- pas·to·ral·ly /-t(&-)r&-lE/ adverb
- pas·to·ral·ness noun

Pastoral ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Arcadian, Bucolic, Idyllic, Pastorale, Rustic,

Pastoral

İngilizce Pastoral kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. pastoral adj. pastoral, agreste, pastoril, rural

Pastoral

İngilizce Pastoral kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. pastoral adj. calme, paisible, serein; idéal; pastoral; de bergères

Pastoral

İngilizce Pastoral kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Schäferlied; Pastorale adj. Hirten-; pastoral; idyllisch

Pastoral

İngilizce Pastoral kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Lett) poesia pastorale, bucolica; genere bucolico; (Rel) lettera pastorale agg. pastorale, dei pastori; pascolativo, a pascolo; agreste, rurale, campestre, di campagna; bucolico

Pastoral

İngilizce Pastoral kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. poema pastoril; pastoral adj. pastoral, pastoril

Pastoral

i. pastoral eser, pastoral şiir, pastoral resim s. pastoral, kırsal, çobanlara ait, piskoposlarla ilgili

Pastoral

Almanca Pastoral kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. tranquil, peaceful; idyllic, rustic, simple; pertaining to shepherds

Pastoral

Portekizce Pastoral kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. pastoral n. pastoral, pastorale

Pastoral

İspanyolca Pastoral kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. pastoral, idyllic

Pastoral

Türkçe Pastoral kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. poetry detailing the life of a shepherd adj. tranquil, peaceful; idyllic, rustic, simple; pertaining to shepherds adj. pastoral, tranquil, peaceful, idyllic, rustic, simple

Pastoral

İngilizce Pastoral kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. pastoraal, herders-, landelijk, herderlijk zn. pastorale, schrijven : herderlijk schrijven

Pastoral

n. poetry detailing the life of a shepherd adj. tranquil, peaceful; idyllic, rustic, simple; pertaining to shepherds adj. pastoral, tranquil, peaceful, idyllic, rustic, simple

Pastoral

Fransızca Pastoral kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(général) pastoraal; landelijk

Pastoral

ve müz. çobanlama.

Pastoral

Fransızca Pastoral kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. seelsorgerisch

Pastoral

Fransızca Pastoral kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(général) pastorale

Pastoral

Fransızca Pastoral kelimesinin Portekizce karşılığı.
(général) pastoril; bucólico

Pastoral

Fransızca Pastoral kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(général) pastoral

Pastoral

Fransızca Pastoral kelimesinin Türkçe karşılığı.
kır\çobanla ilgili; pastoral

Pastoral

Almanca Pastoral kelimesinin İtalyanca karşılığı.
adj. pastorale, solenne

Pastoral

Almanca Pastoral kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. pastoral

Pastoral

Almanca Pastoral kelimesinin Türkçe karşılığı.
s. kırsal, pastoral

Pastoral

İspanyolca Pastoral kelimesinin Fransızca karşılığı.
(general) pastoral

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.