Osmanlı Padişah Eşleri Listesi

1

1 |rowspan="2"| Osman Gazi | Malhun Hatun | Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi’nin annesi |- | Rabi’a Bala Hatun | Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alaaddin’in annesi |- |rowspan="4"| 2 |rowspan="4"| Orhan Gazi | Nilüfer Hatun | Yarhisar Tekfuru Aydos'un kızı ve I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım’ın annesi. Eski adı Holofiro. |- | Asporça Hatun | Bizans İmparatoru’nun kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi. |- | Theodora Hatun | Bizans İmparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un kızı ve Şehzade Halil’in annesi. |- | Eftandise Hatun | Mahmud Âlp’in kızı. |- |rowspan="5"| 3 |rowspan="5"| Murad Hüdavendigar ' | Gülçiçek Hatun | Yıldırım Bayezid’in ve Yahşi Bey’in annesi |- | Marya Thamara Hatun | Bulgar Kralı’nın kızı. |- | Paşa Melek Hatun | Kızıl Murad Bey’in kızı. |- | Ful-Dane Hatun | Candaroğulları'ndan bir beyin kızı |- | Ful-Dane Hatun | Bulgar Beyi'nin kızı |- |rowspan="9"| 4 |rowspan="9"| Yıldırım Bayezid ' | ? | Şehzade Ertuğrul '' (ö. Temmuz 1392) |- | ? | Emir Süleyman (ö. 1411) |- | Angelina Hatun - (1372’de evlendi) | Şehzade Musa’nın annesi; ikinci kocası Fernán González de Contreras ile María García de Segovia’nın oğlu Diego González de Contreras olan Bizans Prensesi |- | Devlet Şah Hatun - (1381'de evlendi) | Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı; '' Mustafa Çelebi (ö. 1422) ile 17 Şubat 1411 - 5 Temmuz 1413 )’in annesi |- | Devlet Hatun | Mevlana Celaleddin-i Rum-i’in oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hatun'un soyundan gelen Germiyanoğlu II. Yakup Bey’in kızı; Şehzade 1402 - 1406) ile 5 Temmuz 1413 - 26 Mayıs 1421 )’in annesi |- | Hafsa Hatun | Aydınoğulları Beyliği’nden İsa Bey’in kızı |- | Sultan Hatun | Dulkadiroğulları Beyliği’nin altıncı hükümdarı olan Süleyman Bey’in kızı |- | Mileva '' Hatun | Sırbistan Kralı Lazar Hrebelyanoviç’ın kızı |- | Maria Hatun | İkinci kocası Payo Gómez de Sotomayor olan Macar Kontu János’un kızı |- |rowspan="2"| 5 |rowspan="2"| Çelebi Mehmed | Şeh-zade Kumru Hatun | Amasyalı bir Paşa'nın torunu |- | Emine Hatun | Dulkadiroğulları Beyliği’nin beşinci hükümdarı olan Nasıreddin Mehmed Bey’in kızı ve II. Murad'ın annesi. |- |rowspan="5"| 6 |rowspan="5"| II. Murat | Âlime Hatun | Dulkadiroğulları Beyliği |- | Yeni Hatun | Amasyalı Mahmud Bey’in kızı. |- | Hüma Hatun | Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih Sultan Mehmet’in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu öne sürülmüştür. Sebep olarak da o dönemlerde din değiştiren kişilere çoğunlukla Abdullah isminin verilmesi gösterilir. Bazı batı kaynaklarında ise Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır. Fatih Sultan Mehmed üvey annesi Mara Branković Hatun tarafından yetiştirmiştir. |- | Tacünnisa Hatice Halime Hatun | Candaroğulları Bey’i İsfendiyar Bey’in oğlu Taceddin İbrahim Bey’in kızı. |- | Mara Hatun | Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi olan Mara Hatun Sırbistan Despotu Corac Bronkoviç’in kızıydı. |- |rowspan="7"| 7 |rowspan="7"| Fatih Sultan Mehmed | I. Gül-Bahar Hatun | Gevher Sultan’ın annesi |- | Gülşah Hatun | Karamanoğullarından İbrahim Bey’in kızı. |- | Sitti Mu’kerime Hatun | II. Bayezid’ın annesi ve Dulkadiroğulları Beyliği’nin altıncı hükümdarı olan Süleyman Bey’in kızı. |- | Çiçek Hatun | Türkmen Beyi kızı, Cem Sultan'ın annesidir. |- | Helene Hatun | Mora Despotu Demetrus’un kızı. |- | Anna Hatun | Trabzon İmparatoru’nun kızı; evlilikleri kısa sürmüştür. |- | Alexias Hatun | Bizans Prenseslerindendir. |- |rowspan="8"| 8 |rowspan="8"| II. Bayezid | Nigar Hatun | Şehzade Korkut ile Fatma Sultan’ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı |- | Şirin Hatun | Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah’ın annesi. |- | Gülruh Hatun | Abdülhay kızı ve Şehzade Alemşah ile Kamer Sultan’ın annesi. |- | Bülbül Hatun | Abdullah kızı ve Şehzade Ahmet ile Hundi Sultan’ın annesi. |- | Hüsnüşah Hatun | Karamanoğlu Nasuh Bey’in kızı. |- | II. Gül-Bahar Hatun | Abdüssamed kızı ve Yavuz Sultan Selim'in annesi. |- | Ferahşad Hatun | Kefe Sancak Beyi Mehmed’in annesi. |- | I. Ayşe Hatun | Dulkadiroğulları Beyliği’nin on birinci hükümdarı olan Alaüddevle Bozkurt Bey’in kızı. |- |rowspan="2"| 9 |rowspan="2"| Yavuz Sultan Selim ' |- | Ayşe Hafsa Valide Sultan | Kanuni Sultan Süleyman, Beyhan Sultan, Fatma Sultan, Hatice Sultan, Şah Sultan'ın annesi |- |rowspan="4"| 10 |rowspan="4"| Kanuni Sultan Süleyman ' | Hürrem Sultan | Şehzade Mehmed, Şehzade Abdullah, Şehzade Cihangir, Şehzade Bayezid, Mihrimah Sultan ve II. Selim'in annesi. Kanuni'nin nikahlı eşi.Valide Sultan olamadan vefat etmiştir. |- | Mahidevran Sultan | Abdullah kızı, Şehzade Mustafa'nın ve Raziye Sultan'ın annesi. |- | Gülfem Hatun | Cariyelerden, Şehzade Murad’ın annesi |- | Fülane Hatun | Şehzade Mahmud'un annesi |- |rowspan="2"| 11 |rowspan="2"| II. Selim | Afife Nur-Banu Valide Sultan | III. Murat ile İsmihan Sultan,Fatma Sultan'ın annesi ve Venedik Dükü Sebastiano Venier’in kardeşi olan Kiklad Takım Adaları’na ait Páros adası Lordlarından Nicolò Venier ile Violanta Baffo’nun Cecilia adındaki kızı / Páros adasında yaşayan Rachel ismindeki Yahudi kızı. |- | Selimiye Sultan | Şehzade Abdullah ve Gevherhan Sultan'ın annesi |- |rowspan="4"| 12 |rowspan="4"| III. Murat | Safiye Valide Sultan | III. Mehmed ile Ayşe Sultan’ın annesi; Venedikli meşhur şair senatör Zorzi (Giorgio) Baffo'nun akrabası, ve İyonya Takım Adaları’na ait Korfu adasının Venedikli valisinin Sophia Baffo ismindeki kızı. |- | Şems-i Ruhsar Haseki | Rukkiyye Sultan’ın annesi. Medine’de vakfı var. |- | Şah-i Huban Haseki | |- | Naz-perver Haseki | |- |rowspan="4"| 13 |rowspan="4"| III. Mehmed | Handan Valide Sultan | I. Ahmet ile I. Mustafa’nın öz annesi |- | Ful-Dane Valide Sultan | Abaza asıllı ve I. Mustafa’nın manevi annesi |- | Ful-Dane Haseki | Şehzade Mahmut’un annesi |- | Naz-perver Haseki | Şehzade Selim’in annesi |- |rowspan="3"| 14 |rowspan="3"| I. Ahmet | Mah-Firuze Hadice Valide Sultan | Genç Osman’ın annesi |- | Meh-Peyker Kösem Valide Sultan | Şehzade Süleyman, Şehzade Kasım,IV. Murat ve I. İbrahim’in annesi. I. Ahmet'in en sevdiği ve nikahlı eşi. |- | Fatma Haseki | Cariyelerdendir |- |rowspan="1"| 15 |rowspan="1"| I. Mustafa | | |- |rowspan="2"| 16 |rowspan="2"| II. Osman |Akile Hanım | Şeyhülislam Esad Efendi’nin kızı ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır. |- | Ayşe Hanım | Pertev Paşa'nın torunu |- |rowspan="1"| 17 |rowspan="1"| IV. Murad | Ayşe Haseki Sultan | |- |rowspan="7"| 18 |rowspan="7"| I. İbrahim | Turhan Hadice Valide Sultan | Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmet'in annesidir. |- | Saliha Dil-Âşub Valide Sultan | II. Süleyman’in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor. |- | Hatice Mu’azzez Haseki Sultan | II. Haseki’dir ve II. Ahmet'in annesidir. |- | Hüma Şah Sultan(Telli Haseki); | I. İbrahim’in en çok sevdiği Haseki’si, Nikah ile Kadın’lığa alındı. |- | Ayşe Sultan | 4. Haseki |- | Mah-i Enver Sultan | 5. Haseki |- | Şivekar Sultan | 6. Veya 7. Haseki |- |rowspan="5"| 19 |rowspan="5"| IV. Mehmed | Mah-Pare Ümmetullah Rabi’a Gül-Nuş Valide Sultan |Emetullah Rabi’a Gül-Nuş Sultan diye bilinir. Girit’li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmet’in annesidir. |- | Afife Kadın | |- | Gülnar Kadın | |- | Kaniye Haseki | |- | Siyavuş Haseki | |- |rowspan="6"| 20 |rowspan="6"| II. Süleyman | Hatice Sultan | Baş Kadın’dır |- | Behzat Haseki | |- | İvaz Haseki | |- | Sülün Haseki | |- | Şeh-süvar Haseki | |- | Zeyneb Haseki | |- |rowspan="1"| 21 |rowspan="1"| II. Ahmet | Rabi'a Haseki Sultan | Haseki Sultan diye anılırdı |- |rowspan="9"| 22 |rowspan="9"| II. Mustafa | Ali-cenab | Baş Haseki |- | Şah-Süvar ' Valide Sultan |4. Haseki ve III. Osman’ın annesi |- |Saliha Sebkati Valide Sultan |Cariyelerinden ve I. Mahmut’un annesi |- |Hüma Şah Haseki | |- |Afife Haseki | |- |Hatice Haseki | |- |Hafsa Sultan | Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir |- |Hanife Hatun |İkinci veya Üçüncü İkbaldir |- |Fatma Şahin Hatun |- |rowspan="19"| 23 |rowspan="19"| III. Ahmet | Rabia Gülnuş Emetullah Valide Sultan | Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın eşi Fatma Sultan’ın annesi |- | Emetullah Baş Kadın | Baş Haseki |- | Rukıyye İkinci Kadın | |- | Emine Mihr-i-Şah İkinci Kadın Efendi | İkinci Kadın; III. Mustafa’nın annesi |- | Hatice İkinci Kadın | |- | Rabi’a Şermi Kadın Efendi | I. Abdülhamit’in annesi |- | Zeyneb Kadın | |- | Emine Musall Kadın | |- | Hanife Kadın | |- | Gülşen Kadın | |- | Ümmü Gülsüm Kadın | |- | Hürrem Kadın | |- | Meyli Kadın | |- | Fatma Hüma Şah Kadın | |- | Nijad Kadın | |- | Nazife Kadın | |- | Şayeste Sultan | İkbal |- | Ayşe Hanım; | İkinci veya üçüncü İkbal. |- | Hatem Hatun İkballeri | İkbal |- |rowspan="10"| 24 |rowspan="10"| I. Mahmut | Hace Ali-cenab | Baş Kadın |- | Hace Ayşe Kadın | |- | Hace Verd-i Naz | Dördüncü Kadın |- | Hatice Rami | Altıncı Haseki |- | Hatem Kadın | İkinci Kadın |- | Raziye Kadın | |- | Meyyase Hanım | Baş İkbal |- | Fehmi Hanım | İkinci İkbal |- | Habbabe Hanım | İkbal. |- | Sırrı Hanım | İkbal |- |rowspan="3"| 25 |rowspan="3"| III. Osman | Leyla Baş Kadın | Baş Kadın |- | Zevki Kadın | Üçüncü Kadın |- | Ferhunde Emine | Dördüncü Kadın |- |rowspan="6"| 26 |rowspan="6"| III. Mustafa | Avn'ül-Hayat | Baş Kadın Efendi |- | Mihr-i-Şah Valide Sultan | Baş Kadın Efendi ve III. Selim’in annesi |- | Rif’at | İkinci Kadın Efendi |- | Ayşe Adil-Şah | Üçüncü Kadın Efendi ve Hatice Sultan’ın annesi |- | Fehmi | Üçüncü Kadın Efendi |- | Binnaz | Üçüncü Kadın Efendi |- |rowspan="15"| 27 |rowspan="15"| I. Abdülhamid | Ayşe Seniyeperver Valide Sultan | IV. Mustafa'nın manevi annesi ve IV. Kadın Efendi |- | Nakş-i-Dil Haseki Valide Sultan | II. Mahmud'un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi |- | Hatice Ruh-şah | Baş Kadın Efendi |- | Hüma Şah | Baş Kadın Efendi |- | Ayşe | Baş Kadın Efendi |- | Binnaz | İkinci Kadın Efendi |- | Dilpezir | Kadın Efendi |- | Mehtabe | Dördüncü Kadın Efendi |- | Misl-i Na-yab | Kadın Efendi |- | Mu’teber | Kadın Efendi |- | Nevres | Üçüncü Kadın Efendi |- | Fatma Şeb-safa | Dördüncü Kadın Efendi |- | Mihriban | Üçüncü Kadın Efendi |- | Baş İkbal Nükhet-Seda Hanımefendi | Baş İkbal ve IV. Mustafa’nın annesi |- | Ayşe Hanımefendi | İkinci İkbal |- |rowspan="14"| 28 |rowspan="14"| III. Selim | Nef-i Zar | Baş Kadın Efendi |- | Hüsn-i Mah | Baş Kadın Efendi |- | Zib-i Fer | İkinci Kadın Efendi |- | Afitab | Üçüncü Kadın Efendi |- | Re’fet | Dördüncü Kadın Efendi |- | Nur-i Şems | Kadın Efendi |- | Gonca-nigar | Kadın Efendi |- | Dem-hoş | Kadın Efendi |- | Tab-ı Safa | Üçüncü Kadın Efendi |- | Ayn-ı Safa | Kadın Efendi |- | Mahbube | Kadın Efendi |- | Meryem Hanımefendi | İkbal |- | Mihriban Hanımefendi | İkbal |- | Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi | İkbal |- |rowspan="4"| 29 |rowspan="4"| IV. Mustafa | Şevr-i Nur | Baş Kadın Efendi |- | Dil-pezir | İkinci Kadın Efendi |- | Seyyare | Üçüncü Kadın Efendi |- | Peyk-i Dil | Dördüncü Kadın Efendi |- |rowspan="17"| 30 |rowspan="17"| II. Mahmut | Bezm-i-Âlem Valide Sultan | Valide Sultan. I. Abdülmecit’in annesi |- | Pertevniyal Valide Sultan | Valide Sultan. Abdülaziz’in annesi ve Beşinci Kadın Efendi |- | Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan | Baş Kadın Efendi |- | Ali-cenab | Baş Kadın Efendi |- | Fatma | Baş Kadın Efendi |- | Aşub-i Can | İkinci Kadın Efendi |- | Haciye Hoş-yar | İkinci Kadın Efendi |- | Nurtab | Dördüncü Kadın Efendi |- | Misl-i Na-yab | İkinci Kadın Efendi |- | Perviz-felek | Dördüncü Kadın Efendi |- | Vuslat | Üçüncü Kadın Efendi |- | Zer-nigar | Üçüncü Kadın Efendi |- | Ebr-i Reftar | İkinci Kadın Efendi |- | Hüsn-i Melek Hanımefendi | Baş İkbal |- | Zeyn-i Felek Hanımefendi | İkinci İkbal |- | Tiryal Hanımefendi | Üçüncü İkbal |- | Lebriz-Felek Hanımefendi | Dördüncü İkbal |- |rowspan="22"| 31 |rowspan="22"| I. Abdülmecit | Servet-Seda Kadın Efendi | Baş Kadın Efendi |- | Şevk-Efza Valide Sultan | Valide Sultan. V. Murat’in annesi ve İkinci Kadın Efendi. |- | Hoş-yar Kadın Efendi | İkinci Kadın Efendi. |- | Tir-i-Müjgan Kadın Efendi | Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamit’in annesi. |- | Verd-i Cenan Kadın Efendi | Üçüncü Kadın Efendi |- | Gülcemal Kadın Efendi | Dördüncü Kadın Efendi ve V. Mehmet’in annesi. |- | Rahime Piristu Valide Sultan | Valide Sultan. Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamit’in manevi annesi |- | Gülistü ' Kadın Efendi | Dördüncü Kadın Efendi ve VI. Mehmet'in annesi |- | Düzd-i Dil Kadın Efendi | Üçüncü Kadın Efendi. |- | Bezmi (Bezmara) Kadın Efendi | Altıncı Kadın Efendi. |- | Mahitab Kadın Efendi | Beşinci Kadın Efendi. |- | Nalan-ı Dil Hanımefendi | Üçüncü İkbal. |- | Ceylan-yar Hanımefendi | İkinci İkbal. |- | Ayşe Ser-firaz Hanımefendi | İkinci İkbal. |- | Nergis (Nergizu) Hanımefendi | Dördüncü İkbal. |- | Navek-misal Hanımefendi | Dördüncü İkbal. |- | Nesrin Hanımefendi | İkinci İkbal. |- | Şayeste Hanımefendi | Dördüncü İkbal. |- | Nükhet-Seda Hanımefendi | Baş İkbal. |- | Yıldız Hanımefendi | 2. Gözde. |- | Saf-derun Hanımefendi | 4. Gözde. |- | Hüsn-i Cenan Hanımefendi | 3. Gözde. |- |rowspan="5"| 32 |rowspan="5"| Abdülaziz | Dürr-i Nev Kadın Efendi | Yusuf İzzettin Efendi'nin annesi ve Baş Kadın Efendi |- | Hayran-i-Dil Kadın Efendi | II. Abdülmecit'in annesi ve İkinci Kadın Efendi |- | Eda-Dil Kadın Efendi | İkinci Kadın Efendi |- | Neş’erek Kadın Efendi | Mehmed Şevket Efendi, Esma Sultan, Emine Sultan'ın annesi ve Üçüncü Kadın Efendi |- | Gevheri Kadın Efendi | Mehmed Seyfeddin Efendi'nin annesi ve Dördüncü Kadın Efendi |- |rowspan="10"| 33 |rowspan="10"| Mehmed V. Murad | Elru Mevhibe Kadın Efendi | Baş Kadın Efendi |- | Reftar-ı Dil Kadın Efendi | İkinci Kadın Efendi |- | Şayan Kadın Efendi | Üçüncü Kadın Efendi |- | Meyl-i Servet Kadın Efendi | Dördüncü Kadın Efendi |- | Resan Hanımefendi | Baş İkbal |- | Cevher-riz Hanımefendi | İkinci İkbal |- | Nev-Dürr Hanımefendi | Üçüncü İkbal |- | Remiş-Naz Hanımefendi | İkbal |- | Filiz-ten Hanımefendi | İkbal |- | Visal-i Nur Hanım | Gözde |- |rowspan="16"| 34 |rowspan="16"| II. Abdülhamit | Nazik-eda Kadın Efendi | Baş Kadın Efendi |- | Bedr-i Felek Kadın Efendi | Baş Kadın Efendi ve Mehmet Selim Efendi'nin annesi |- | Safi-naz Nur-efzun Kadın Efendi | İkinci Kadın Efendi. |- | Bidar Kadın Efendi | İkinci Kadın Efendi. |- | Dilpesend Kadın Efendi | Üçüncü Kadın Efendi |- | Mezide Mestan Kadın Efendi | Üçüncü Kadın Efendi. |- | Emsal-i Nur Kadın Efendi | Üçüncü Kadın Efendi. |- | Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Kadın Efendi | Dördüncü Kadın Efendi ve Ayşe Sultan'ın annesi |- | Saz-kar Hanımefendi | Baş İkbal. |- | Peyveste Hanımefendi | İkinci İkbal ve Şehzade Abdürrahim Efendi'nin annesi |- | Fatma Pesend Hanımefendi | Üçüncü İkbal ve Hatice Sultan’ın annesi |- | Behice (Maan) Hanımefendi | Dördüncü İkbal. |- | Saliha Naciye Hanımefendi | Dördüncü İkbal ve Mehmet Abid Efendi'nin annesi |- | Dürdane Hanım | Baş Gözde. |- | Calibos Hanım | İkinci Gözde. |- | Nazlıyar Hanım | Üçüncü Gözde. |- |rowspan="5"| 35 |rowspan="5"| V. Mehmed ' | Kam-res Kadın Efendi | Baş Kadın Efendi ve Şehzade Mehmet Ziyaeddin Efendi'nin annesi |- | Dürr-i And Kadın Efendi | İkinci Kadın Efendi |- | Mihr-engiz Kadın Efendi | İkinci Kadın Efendi ve Şehzade Ömer Hilmi Efendi'nin annesi |- | Naz-perver Kadın Efendi | Üçüncü Kadın Efendi |- | Dil-firib Kadın Efendi | Dördüncü Kadın Efendi |- |rowspan="5"| 36 |rowspan="5"| VI. Mehmed ' | Emine Nazik-Eda Baş Kadın Efendi | Fenire Sultan, Fatma Ulviye Sultan, Rukiye Sabiha Sultan'ın annesi ve Baş Kadın Efendi |- | Şadiye Müveddet Kadın Efendi | Mehmed Ertuğrul Efendi'nin annesi ve İkinci Kadın Efendi |- | İnşirah Kadın Efendi | Kadın Efendi |- | Nevvare Kadın Efendi | Üçüncü Kadın Efendi |- | Nimet Nevzad Hanımefendi | 5. ve son eşi |- |}

Başvuru Kitapları

*Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (Studies in Middle Eastern History), Publisher: Oxford University Press, USA; 3rd edition (September 6, 2001); Paperback: 568 pages; ISBN-10: 0195134605; ISBN-13: 978-0195134605 *Yavuz Bahadıroğlu, Resimli Osmanlı Tarihi, Nesil Yayınları (Ottoman History with Illustrations, Nesil Publications), 15th Ed., 2009, ISBN 978-975-269-299-2 (Hardcover).

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Osmanlı Padişah Eşleri Listesi ilgili konular