--}}

Osmanlı Padişah Eşleri

! | | | | | | | | | |
Padişah Eşleri Kimliği
1 Osman Gazi Mal Hatun Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey`in kızı ve Orhan Gazi`nin Annesi
Rabi`a Bala Hatun Şeyh Edebali`nın kızı ve Şehzade Alaaddin`in annesi
2 Orhan Gazi Nilüfer Hatun Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım`ın Annesi. Eski adı Holofiro
Asporça Hatun Bizans İmparatoru`nun kızı ve Şehzade İbrahim`in Fatma Hatun`un annesi.
Theodora Hatun Şehzade Halil`in annesi ve İmparator kızı.
Eftandise Hatun Mahmud Alp`in kızı.
3 I. Murat Gülçiçek Hatun Yıldırım Bayezid`in ve Yahşi Bey`in Annesi
Marya Thamara Hatun Bulgar Kralı`nın kızı.
Paşa Melek Hatun Kızıl Murad Bey`in kızı.
Fülane Hatun Candaroğullarından bir beyin kızı
Fülane Hatun Bulgar Beyinin kızı
4 I. Bayezid Germiyanoğlu Devlet Şah Hatun İsa, Mustafa ve Musa`nın annesi
Devlet Hatun Germiyanoğlu olduğu söylenen ve Sultan I. Mehmet`in annesi ve ilk Valide Sultan.
Hafsa Hatun Aydınoğlu İsa Bey`in kızı.
Sultan Hatun Dulkadiroğlu Süleyman Şah`ın kızı
Olivera Despina Hatun (Marya) Sırbistan Kralı Lazar Hrebelyanoviç`ın kızı
5 I. Mehmet Şeh-zade Kumru Hatun Amasyalı bir Paşa`nın torunu
Emine Hatun Dulkadiroğlu Mehmed Bey`in kızı ve II. Murad`ın annesi.
6 II. Murat Dulkadiroğlu Alime Hatun
Yeni Hatun Amasyalı Mahmud Bey`in kızı.
Hüma Hatun Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih Sultan Mehmet`in Annesi. Fatih`in annesinin devşirme olduğu öne sürülmüştür. Ancak Müslüman olduğu ihtimali daha yüksektir.
Tacünnisa Hatice Halime Hatun Candaroğlu İsfendiyar Bey`in kızı.
Mara Hatun Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih Sultan Mehmet`in üvey annesi olan Mara Hatun Sırbistan Despotu Corac Bronkoviç`in kızıydı.
7 II. Mehmet Gülbahar Hatun II. Bayezid ile Gevher Sultan`ın annesi
Gülşah Hatun Karamanoğullarından İbrahim Bey`in kızı.
Sitti Mükrime Hatun Dulkadiroğlu Süleyman Bey`in kızı.
Çiçek Hatun Türkmen Beyi kızı.
Helene Hatun Mora Despotu Demetrus`un kızı.
Anna Hatun Trabzon İmparatoru`nun kızı; evlilikleri kısa sürmüştür.
Alexias Hatun Bizans Prenseslerindendir.
8 II. Bayezid Nigar Hatun Şehzade Korkut ile Fatma Sultan`ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı
Şirin Hatun Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah`ın annesi.
Gülruh Hatun Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan`ın annesi.
Bülbül Hatun Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan`ın annesi.
Hüsnüşah Hatun Karamanoğlu Nasuh Bey`in kızı.
Gülbahar Hatun Abdüssamed kızı ve Yavuz Sultan Selim`in annesi.
Ferahşad Hatun Kefe Sancak Beyi Mehmed`in annesi.
Ayşe Hatun Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey`in kızı.
9 I. Selim Ayşe Hatun I. Mengli Giray`ın kızı ve Beyhan ile Şah Sultan`ın annesi
Ayşe Hafsa Sultan Kanuni Sultan Süleyman, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi.
10 I. Süleyman Hürrem Sultan Şehzade Mehmed, Cihangir, Mihrimah Sultan ve II. Selim `in annesi
Mahidevran Sultan Abdullah kızı ve Şehzade Mustafa`nın annesi
Gülfem Hatun Cariyelerden ve Şehzade Murad`ın annesi
Fülane Hatun Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud`un annesi.
11 II. Selim Nurbanu Sultan III. Murat`ın annesi ve İtalyan asıllı bir cariyedir
12 III. Murat Safiye Sultan III. Mehmet ile Ayşe Sultan`ın annesi ve cariye
Şems-i Ruhsar Haseki Rukkiyye Sultan`ın annesi. Medine`de vakfı var
Şah-i Huban Haseki
Naz-perver Haseki
13 III. Mehmet Handan Sultan I. Ahmet`in annesi
Fülane Valide Sultan Abaza asıllı ve I. Mustafa `nın annesi
Fülane Haseki Şehzade Mahmut`un annesi
Naz-perver Haseki Şehzade Selim`in annesi
14 I. Ahmet Mahfiruz Hadice Sultan Genç Osman`ın annesi
Kösem Sultan IV. Murat ve I. İbrahim`in annesi
Fatma Haseki Cariyelerdendir
15 I. Mustafa
16 II. Osman Akile (Rukiyye) Hanım Şeyhülislam Esad Efendi`nin kızıdır ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır.
Ayşe Hanım Pertev Paşa`nın torunu
17 IV. Murat Ayşe Haseki Sultan
18 I. İbrahim Turhan Hatice Sultan Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmet`in annesidir.
Saliha Dilaşub Sultan II. Süleyman`in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor.
Hatice Muazzez Sultan II. Haseki`dir ve II. Ahmet`in annesidir.
Hüma Şah Haseki Sultan (Telli Haseki); I. İbrahim`in en çok sevdiği Haseki`si. Nikah ile kadınlığa alındı.
Ayşe Sultan 4. Haseki
Mah-i Enver Sultan 5. Haseki
Şivekar Sultan 6. Veya 7. Haseki
19 IV. Mehmed Emetullah Rabia Gülnuş Sultan Gülnuş Sultan diye bilinir. Girit`li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmet`in annesidir.
Afife Kadın
Gülnar Kadın
Kaniye Haseki
Siyavuş Haseki
20 II. Süleyman Hatice Haseki Baş Kadın`dır
Behzat Haseki
İvaz Haseki
Sülün Haseki
Şeh-süvar Haseki
Zeyneb Haseki
21 II. Ahmet Rabi`a Haseki Sultan Haseki Sultan diye anılırdı
22 II. Mustafa Ali-cenab Baş Haseki
Şehsuvar Sultan 4. Haseki ve III. Osman`ın annesi
Saliha Sultan Cariyelerinden ve I. Mahmut`un annesi
Hüma Şah Haseki
Afife Haseki
Hatice Haseki
Hafsa Sultan Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir
Hanife Hatun İkinci veya Üçüncü İkbaldir
Fatma Şahin Hatun
23 III. Ahmet Emetullah Baş Kadın Baş Haseki
Rukıyye İkinci Kadın
Mihrişah Sultan İkinci Kadın; III. Mustafa `nın annesi
Hatice İkinci Kadın
Rabia Sermi Sultan, I. Abdülhamit `in annesi
Zeyneb Kadın
Emine Musall Kadın
Hanife Kadın
Gülşen Kadın
Ümmü Gülsüm Kadın
Hurrem Kadın
Meyli Kadın
Fatma Hüma Şah Kadın
Nijad Kadın
Nazife Kadın
Şayeste Sultan İkbal
Ayşe Hanım; İkinci veya üçüncü İkbal.
Hatem Hatun İkballeri İkbal
24 I. Mahmut Hace Ali-cenab Baş Kadın
Hace Ayşe Kadın
Hace Verd-i Naz Dördüncü Kadın
Hatice Rami Altıncı Haseki
Hatem Kadın İkinci Kadın
Raziye Kadın
Meyyase Hanım Baş İkbal
Fehmi Hanım İkinci İkbal
Habbabe Hanım İkbal.
Sırrı Hanım İkbal
25 III. Osman Leyla Baş Kadın Baş Kadın
Zevki Kadın Üçüncü Kadın
Ferhunde Emine Dördüncü Kadın
26 III. Mustafa Avn`ül-Hayat Baş Kadın Efendi
Mihrişah Valide Sultan Baş Kadın Efendi ve III. Selim`in annesi
Rif`at İkinci Kadın Efendi
Ayşe Adil-şah Üçüncü Kadın Efendi
Fehmi Üçüncü Kadın Efendi
Binnaz Üçüncü Kadın Efendi
27 I. Abdülhamid Ayşe Seniyeperver Sultan IV. Mustafa`nın annesi ve IV. Kadınefendi
Nakşidil Sultan II. Mahmud`un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi
Hatice Ruh-şah Baş Kadın Efendi
Hüma Şah Baş Kadın Efendi
Ayşe Baş Kadın Efendi
Binnaz İkinci Kadın Efendi
Dilpezir Kadın Efendi
Mehtabe Dördüncü Kadın Efendi
Misl-i Na-yab Kadın Efendi
Mu`teber Kadın Efendi
Nevres Üçüncü Kadın Efendi
Fatma Şeb-safa Dördüncü Kadın Efendi
Mihriban Üçüncü Kadın Efendi
Nükhet-seza Hanımefendi Baş İkbal
Ayşe Hanımefendi İkinci İkbal
28 III. Selim Nef-i Zar Baş Kadın Efendi
Hüsn-i Mah Baş Kadın Efendi
Zib-i Fer İkinci Kadın Efendi
Afitab Üçüncü Kadın Efendi
Re`fet Dördüncü Kadın Efendi
Nur-i Şems Kadın Efendi
Gonca-nigar Kadın Efendi
Dem-hoş Kadın Efendi
Tab-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi
Ayn-ı Safa Kadın Efendi
Mahbube Kadın Efendi
Meryem Hanımefendi İkbal
Mihriban Hanımefendi İkbal
Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi İkbal
29 IV. Mustafa Şevr-i Nur Baş Kadın Efendi
Dil-pezir İkinci Kadın Efendi
Seyyare Üçüncü Kadın Efendi
Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi
30 II. Mahmut Bezmialem Sultan Valide Sultan. I. Abdülmecit`in annesi
Pertevniyal Sultan Valide Sultan. Abdülaziz`in annesi ve Beşinci Kadın Efendi
Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Baş Kadın Efendi
Ali-cenab Baş Kadın Efendi
Fatma Baş Kadın Efendi
Aşub-i Can İkinci Kadın Efendi
Haciye Hoş-yar İkinci Kadın Efendi
Nurtab Dördüncü Kadın Efendi
Misl-i Na-yab İkinci Kadın Efendi
Perviz-felek Dördüncü Kadın Efendi
Vuslat Üçüncü Kadın Efendi
Zer-nigar Üçüncü Kadın Efendi
Ebr-i Reftar İkinci Kadın Efendi
Hüsn-i Melek Hanımefendi Baş İkbal
Zeyn-i Felek Hanımefendi İkinci İkbal
Tiryal Hanımefendi Üçüncü İkbal
Lebriz-Felek Hanımefendi Dördüncü İkbal
I. Abdülmecid Kadın Efendileri

1- Servet-seza Baş Kadın Efendi 2- Şevk-efza Valide Sultan; Sultan V. Murad`ın annesi ve İkinci Kadın Efendi 3- Hoş-yar İkinci Kadın Efendi 4- Tir-i Müjgan Valide Sultan; Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid`in annesi 5- Verd-i Cenan Üçüncü Kadın Efendi 6- Gül-cemal Dördüncü Kadın Efendi 7- Rahime Perestu Valide Sultan; Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid`in manevi annesi 8- Gülistu (Gülistan) Dördüncü Kadın Efendi 9- Düzd-i Dil Üçüncü Kadın Efendi 10- Bezmi (Bezmara)Altıncı Kadın Efendi 11- Mahitab Beşinci Kadın Efendi

İkballeri

12- Nalan-ı Dil Hanımefendi; Üçüncü İkbal. 13- Ceylan-yar Hanımefendi; İkinci ikbaldir. 14- Ayşe Ser-firaz Hanımefendi; İkinci İkbal. Sarayın adını batıran bir kadındır. 15- Nergis (Nergizu) Hanımefendi; Dördüncü İkbal 16- Navek-misal Hanımefendi; Dördüncü ikbal 17- Nesrin Hanımefendi; İkinci İkbal 18- Şayeste Hanımefendi; Dördüncü İkbal 19- Nükhet-seza Hnımefendi; Baş İkbal

Gözdeler

20- Yıldız Hanımefendi; 2. Gözde 21- Saf-derun Hanımefendi; 4. Gözde 22- Hüsn-i Cenan Hanımefendi; 3. Gözde

Abdülaziz Kadın Efendileri

1- Dürr-i Nev Baş Kadın Efendi 2- Hayran-ı Dil İkinci Kadın Efendi 3- Eda-Dil İkinci Kadın Efendi 4- Neş`erek (Nesrin) Üçüncü Kadın Efendi 5- Gevheri Dördüncü Kadın Efendi

V. Murad Kadın Efendileri

1- Elru Mevhibe Baş Kadın Efendi 2- Reftar-ı Dil İkinci Kadın Efendi 3- Şayan Üçüncü Kadın Efendi 4- Meyl-i Servet Dördüncü Kadın Efendi

İkballeri

5- Resan Hanımefendi; Baş İkbal 6- Cevher-riz Hanımefendi; İkinci İkbal 7- Nev-Dürr Hanımefendi; Üçüncü İkbal 8- Remiş-Naz Hanımefendi 9- Filiz-ten Hanımefendi

Gözdeler

10- Visal-i Nur Hanım; Gözde

II. Abdulhamid Kadın Efendileri

1- Nazik-eda Baş Kadın Efendi 2- Bedr-i Felek Baş Kadın Efendi 3- Safi-naz Nur-efzun İkinci Kadın Efendi 4- Bidar İkinci Kadın Efendi 5- Dilpesend Üçüncü Kadın Efendi 6- Mezide Mestan Üçüncü Kadın Efendi 7- Emsal-i Nur Üçüncü Kadın Efendi 8- Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Dördüncü Kadın Efendi

İkballeri

9- Saz-kar Hanımefendi; Baş İkbal 10- Peyveste Hanımefendi; İkinci İkbal 11- Fatma Pesende Hanımefendi; Üçüncü İkbal 12- Behice (Maan) Hanımefendi; Dördüncü İkbal 13- Saliha Naciye Hanımefendi; Dördüncü İkbal

Gözdeler

14- Dürdane Hanım; Baş Gözde 15- Calibos Hanım; 2. Gözde 16- Nazlıyar Hanım; 3. Gözde

V. Mehmed Reşat 1- Kam-res Baş Kadın Efendi 2- Dürr-i And İkinci Kadın Efendi 3- Mihr-engiz İkinci Kadın Efendi 4- Naz-perver Üçüncü Kadın Efendi 5- Dil-firib Dördüncü Kadın Efendi

VI. Mehmed Kadın Efendileri

1- Emine Nazik-eda Baş Kadın Efendi 2- Şadiye Meveddet İkinci Kadın Efendi 3- İnşirah Kadın Efendi 4- Nevvare Üçüncü Kadın Efendi 5- Ni`met Nev-zad Hanım Efendi

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.