Osmanlı İmparatorluğu'nun Yakın Doğu'daki Savaşları

Osmanlı Devleti'nin Levant, Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya'da yaptığı savaşları; ve Osmanlı'ya karşı çıkmış isyanları kapsar.

Osmanlı Devleti'nin Levant, Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya'da yaptığı savaşları; ve Osmanlı'ya karşı çıkmış isyanları kapsar. == Savaşlar Osmanlı-Bizans savaşları * Koyunhisar Muharebesi 1302 * Pelekanon Muharebesi 1329 * Gelibolu'nun Fethi 1354 * Sazlıdere Muharebesi 1363 * İstanbul'un Fethi 1453

Osmanlı-İran savaşları

* Çaldıran Muharebesi 1514 * Irakeyn Seferi 1533-1536 * 1548-1549 Osmanlı-İran Savaşı * Nahcıvan Seferi 1553-1554 * 1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı :* Çıldır Muharebesi 1578 :* Tiflis Müdafaası 1582 :* Meşaleler Muharebesi 1583 * 1603-1618 Osmanlı-İran Savaşı :* 1603-1611 Osmanlı-İran Savaşı :* 1611-1615 Osmanlı-İran Savaşı :* 1615-1618 Osmanlı-İran Savaşı * 1623-1639 Osmanlı-İran Savaşı :* Revan Seferi 1635 :* Bağdat Seferi 1638 * 1723-1727 Osmanlı-İran Savaşı * 1730-1732 Osmanlı-İran Savaşı * 1735-1736 Osmanlı-İran Savaşı * 1742-1746 Osmanlı-İran Savaşı * 1775-1779 Osmanlı-İran Savaşı * 1821-1823 Osmanlı-İran Savaşı

Osmanlı-Memlük savaşları

* Osmanlı-Memlük Savaşı 1485-1491 * Mercidabık Muharebesi 1516 * Ridaniye Muharebesi 1517

Osmanlı-Fransız savaşları

ve

Osmanlı-Fransız-İngiliz savaşları

Osmanlı-Fransız savaşları

* Fransa'nın Mısır Seferi 1798-1801 :* Piramitler Muharebesi 1798 :* Akka Kuşatması

Osmanlı-Fransız-İngiliz savaşları

* Çanakkale Cephesi (1. Dünya Savaşı Cephesi) 1915-1916 :* Deniz muharebeleri :* Kara muharebeleri (çıkarmalar) ::* Seddülbahir Çıkarması ::* Arıburnu Çıkarması ::* Anafartalar Çıkarması * 1. Dünya Savaşı'ndaki Arap cepheleri 1914-1918 :* Irak Cephesi 1914-1918 ::* Selman-ı Pak Muharebesi ?-? ::* Şuaybiye Savaşı ?-? ::* Kut'ül Ammare Kuşatması 1915-1916 :* Sina ve Filistin Cephesi 1915-1918 ::* Birinci Kanal Harekatı 1915 ::* İkinci Kanal Harekatı 1915 ::* Romani Muharebesi 1917 ::* Magdhaba Muharebesi 1917 ::* Ramallah Muharebesi 1917 ::* Birinci Gazze Muharebesi 1917 ::* İkinci Gazze Muharebesi 1917 ::* Birüssebi Muharebesi 1917 ::* Üçüncü Gazze Muharebesi 1917 ::* Kudüs Muharebesi ::* Megiddo Muharebesi :* Hicaz-Yemen Cephesi 1916-1918 ::* Medine müdafaası 1916-1919

Osmanlı-Rus savaşları

* 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı :* Aspindza Muharebesi 1770 :* Çeşme Baskını 1770 * 93 Harbi 1877 :* Halyaz Muharebesi :* Kızıltepe Muharebesi :* Zivin Muharebesi :* Gedikler Muharebesi :* Yahniler Muharebesi :* Alacadağ Muharebesi :* Deveboynu Muharebesi :* Erzurum Muharebesi :* Kars Muharebesi * Kafkasya Cephesi 1914-1918 (1. Dünya Savaşı Cephesi) :* Bergmann Atağı 1914 :* Ardahan Harekatı 1914-1915 :* Sarıkamış Harekatı 1914-1915 :* Malazgirt Muharebesi :* Karakilise Muharebesi :* Köprüköy Muharebesi ?-? :* Erzurum Muharebesi :* Trabzon harekatı 1916-1918 :* Erzincan Muharebesi 1916 :* Muş Muharebesi ?-? :* Bitlis Muharebesi 1916 :* Oğnut Muharebesi ?-? :* Karakilise Muharebesi :* Serdarabat Muharebesi 1918 :* Baş Abaran Muharebesi ?-? :* Bakü Muharebesi * İran Cephesi 1914-1918

Anadolu Beyliklerinin Osmanlı'ya katılışı

* Karesioğulları 1361 * Hamitoğulları Beyliği 1374 * Saruhanoğulları Beyliği 1410 * Tekeoğulları Beyliği 1423 * Menteşe Beyliği 1424 * Tacettinoğulları Beyliği 1425 * Aydınoğulları Beyliği 1426 * Germiyanoğulları 1428 * Candaroğulları Beyliği 1461 * Karamanoğulları 1487 * Ramazanoğulları 1510 * Dulkadiroğulları Beyliği 1515 (Turnadağ Muharebesi)

Diğer ülkelerle savaşlar

* Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti'nin Osmanlı'ya katılışı 1398 * Ankara Muharebesi 1402 * Otlukbeli Muharebesi 1473 == İsyanlar == * Düzmece Mustafa İsyanı 1421-1422 * Cem Sultan Olayı 1481-1482 * Şahkulu İsyanı 1511 :* Gökçay Muharebesi * Celali İsyanları 1519 -1683 :* Suhte Ayaklanmaları :* Köroğlu Destanı 1581-? :* Karayazıcı Ayaklanması 1598 :* Karakaş Ahmet Ayaklanması 1601-1603 :* Abaza Mehmed Paşa'nın Ayaklanması 1627-1628 * Canberdi Gazali İsyanı 1521 * Şey Bedrettin Ayaklanması ?-? * Baba Zünnun İsyanı 1526 * Kalender Çelebi İsyanı 1527 * Ermeni Ayaklanmaları 1780-1918 :* Zeytun İsyanı :* Kumkapı Gösterisi 1890 :* 1896 Osmanlı Bankası Baskını :* Yıldız Suikastı 1905 :* Zeytun İsyanı :* Ermeni Kırımı 24 Nisan 1915-1916 :* Van İsyanı :* Zeytun İsyanı :* Bitlis Ermeni İsyanı 1915 :* Musa Dağ İsyanı 1915 :* Şebinkarahisar Ermeni İsyanı 1915 :* Kuba katliamı 1918 :* Nemesis Operasyonu 1919-1922 * Babanzade Aşireti'nin Ayaklanması 1806-1812 :* Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı 1806 :* Babanzade Ahmet Paşa İsyanı 1812 * Osmanlı-Suudi Savaşları 1811-1818 * Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın İsyanı 1829-1841 :* Nizip Muharebesi 1839 * Atçalı Kel Mehmet Efe'nin Ayaklanması ?-? * Mir Muhammed İsyanı 1830 * 1830 Yezidi İsyanı * Arap Ayaklanması 1916 == Yakın Doğu'yu ilgilendiren antlaşmalar Osmanlı-İran antlaşmaları * Amasya Antlaşması 1555 * Ferhat Paşa Antlaşması 1590 * Nasuh Paşa Antlaşması 1612 * Serav Antlaşması 1618 * Kasr-ı Şirin Antlaşması 1639 * Hemedan Antlaşması 1727 * Ahmet Paşa Antlaşması 1732 * İstanbul Antlaşması * Kerden Antlaşması 1746 * Erzurum Antlaşması 1823

Osmanlı-Fransız antlaşmaları

* El-Ariş Sözleşmesi 1800 * Paris Antlaşması

Osmanlı-Rus antlaşmaları

* Ayastefanos Antlaşması 1878 * Brest Litovsk Barış Antlaşması 1917

Birden çok ülkeyle imzalanan antlaşmalar

* İstanbul Antlaşması * Paris Antlaşması * Berlin Antlaşması 1878 * Mondros Ateşkes Anlaşması 1918 * Sevr Antlaşması 1920

Diğer ülkelerle imzalanan antlaşmalar

* Osmanlı-Bizans Antlaşması * Kütahya Antlaşması 1833

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Yakın Doğu'daki Savaşları ilgili konular