Osmanlı Dahiliye Nazırlığı

Dahiliye Nazırlığı ya da Dahiliye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümetlerinde İçişlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.

Dahiliye Nazırlığı ya da Dahiliye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümet İçişleri sorumlu bakanlığa verilen isimdir. tayin edildi. Dahiliye Nazırlığı Mektupçu, Mutasarrıf, Kaymakam, Mülkiye Müfettişi ve Valiler gibi kamu görevlilerinin tayin, koordinasyon, bütçe ve idari işlerinden sorumluydu. 9 Aralık 1913 tarihinde çıkartılan Dahiliye Nezareti Teşkilat Nizamnamesi'yle yeniden düzenlenen Dahiliye Nazırlığına Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti (Emniyet Genel Müdürlüğü) de bağlandı. Dahiliye Nazırlığı Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar varlığını sürdürdü. Bu görevi son yapan kişi Haziran-Ekim 1922 tarihleri arasında görev alan Salih Hulusi Paşa olmuştur. Nazırlar listesi * Pertev Paşa (1835-1837) * Akif Paşa (1837-1838) * Mehmed Emin Rauf Paşa (1838-1839) * Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1869-1871) * Kabzımalzade Mehmed Said Efendi (1871-1877) * Ahmed Cevdet Paşa (1877) * Ahmed Hamdi Paşa (1877-1878) * Kabzımalzade Mehmed Said Efendi (1878) * Ahmed Vefik Paşa (1878) * Mehmed Sadık Paşa (1878) * Mehmed Said Paşa (1878) * Server Paşa (1878-1879) * Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (1879) * Mahmud Nedim Paşa (1879-1882) * İbrahim Edhem Paşa (1882-1885) * Ahmed Münir Paşa (1885-1891) * Halil Rifat Paşa (1891-1896) * Mehmed Faik Memduh Paşa (1896-1907) * Akif Halil Paşa (1908) * Reşid Akif Paşa (1908) * İbrahim Hakkı Paşa (1908) * Hüseyin Hilmi Paşa (1908-1909) * Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa (1909) * Mehmed Talat Paşa (1909-1911) * Halil Bey (1911) * Mehmed Celal Bey (1911-1912) * Hacı Mehmed Adil Bey (1912) * Mehmed Ziya Paşa (1912) * Ali Daniş Bey (1912) * Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa (1912) * Ahmed Reşit Bey (1912-1913) * Hacı Mehmed Adil Bey (1913) * Mehmed Talat Paşa (1913-1918) * Mustafa Arif Bey (1918) * Ali Fethi Bey (1918) * İsmail Bey (1918) * Mustafa Arif Bey (1918-1919) * Ahmed İzzet Paşa (1919) * Artin Cemal Bey (1919) * Ahmed Reşit Bey (1919) * Mehmed Ali Bey (1919) * Ali Kemal Bey (1919) * Hacı Adil Bey (1919) * Mehmed Şerif Paşa (1919-1920) * Ebubekir Hazım Bey (1920) * Reşid Mümtaz Paşa (1920) * Ahmed İzzet Paşa (1920-1921) * Mustafa Arif Bey (1921) * Şerif Mehmed Rauf Paşa (1921) * Ali Rıza Paşa (1921-1922) * Salih Hulusi Paşa (1922) Ayrıca bakınız * Son dönem Osmanlı Hükümeti

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Osmanlı Dahiliye Nazırlığı ilgili konular