--}}

Osmanlı Başdefterdarları Listesi

Başdeftardar 14. yy ile 19. yy arasinda Osmanlı Devleti'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine göre bașdefterdar padișahın malının vekili ve veziri-azam da nazırı idi. Devlet hazinesinin açılıp kapanmasi başdefterdar bulunmasıyla yapılırdı. "Başdefterdar" Divan-ı Hümayun üyesi idi. Başdefterdar 14. yy ile 19. yy dönemi protokolüne göre vezir ve kazasker rütbelerinden daha asagida ama Yeniçeri Ağası'nın üzerinde bulunmaktaydı.

Başdeftardar 14. yy ile 19. yy arasinda Osmanlı Devleti'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine göre bașdefterdar padișahın malının vekili ve veziri-azam da nazırı idi. Devlet hazinesinin açılıp kapanmasi başdefterdar bulunmasıyla yapılırdı. "Başdefterdar" Divan-ı Hümayun üyesi idi. Başdefterdar 14. yy ile 19. yy dönemi protokolüne göre vezir ve kazasker rütbelerinden daha asagida ama Yeniçeri Ağası'nın üzerinde bulunmaktaydı. Ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Bazı kaynaklara gore ilk "başdefterdar" Murat] saltanat doneminde 1359-1360 döneminde görevlendirilen Mihalliç Kadısı "Çelebi bin Mehmet" idi. Beyazid] döneminde (1389-1402) ise şair Zahiri "başdefterdar" olarak belgelere geçmiştir. II. Mahmut döneminde devlet memurları reformları yapılmakta iken devletin en yuksek maliye gorevlisi olarak "Başdefterdar" ünvanı ortadan kaldırıldı. 28 Şubat 1838 tarihli bir ferman ile Hazine-i Âmire ve Mansure Hazinesi birleştirilip Maliye Nazırlığı kuruldu ve bu nazırlıkta en yüksek maliye görevlisi "Maliye Nazırı" olarak isimlendirildi. Hükümdarlar itibariyle başdefterdarlar listesi Sultan II. Mehmed # Titrek Sinan Çelebi (1452-1459) # Hekim Yakup Pasa (1459) # Osman Çelebi (1461) # Fenarizade Ahmed Çelebi (1474-1479) # Nureddin Hamza ibni Ali Efendi (Leys Çelebi) (1479-1482) (1.kez) Sultan II. Bayezid # Feylezofzade Ahmed Çelebi (1482-1485) # Isa Fakih (1485-1486) # Nureddin Hamza Ibn-i Ali Efendi (Leys Çelebi) (1486-1492), (2. kez) # Cenderecizade/Çandarlı Şemseddin (1492-1495) # Nureddin Hamza Ibn-i Ali Efendi (Leys Çelebi) (1495-1499), (3.kez) # Ahmed Çelebi (1499-1501) # Hüseyin Çelebi (1501-1502) # Taci Bey (1502) # Nureddin Hamza Ibn-i Ali Efendi (Leys Çelebi) (1502-1504), (4. kez) # Cezerizade Koca Kasım Safı Çelebi (1504) # Hüsameddin Çelebi (1511) # Piri Mehmed Çelebi (1511) I. Selim # Piri Mehmed Çelebi (1512-1520), Önceki sultan saltanatından devam # Şemsi Bey/Paşa (1514-1516) # İskender Çelebi (1516-1517) # Çömlekçizade Kemalettin Çelebi (1517-1518) # Hocazade Mehmed Çelebi (1518-1519) # Abdülkerimzade Abdülvahhab Hayali Çelebi (1519) # Cezerizade Koca Kasım Safı Çelebi/Paşa (1519), 2.kez # Ahmed Çelebi (1519-1520), 2. kez Kanuni Sultan Süleyman # Ahmed Çelebi (1520-1521), Önceki sultan saltanatından devam # Mehmed Çelebi (1521-1525) # Abdülselam Çelebi (1525) # İskender Çelebi (1525-Mart 1535 [1]) # Mustafa Çelebi (1534-1536) # Ramazanzade Yeşilce Mehmed Çelebi (1536-1537) # Nazlı Mahmud Çelebi (1537-1542) # İbrahim Çelebi/Paşa (1542-1544) # Nazlı Mahmud Çelebi (1544-1546), (2.kez) # Sinan Çelebi Paşa (1546-1548) # Çivizade Abdullah/Abdi Çelebi (1548-1553) # Lütfi Bey/Çelebi (1553-1556) # Hasan Çelebi (1556-1557) # Muytab-zade Ahmed Çelebi (1557) # Eğri Abdizade Mehmed Bey/Çelebi (1557-1561) # Baba Nakkaşzade Derviş Çelebi (1561-1562) # Murad Çelebi (1562-1566) II. Selim # Murad Çelebi (1566), Önceki sultan saltanatından devam # Ebu'l-fazl Mehmed Çelebi (1566-1569) # Baba Nakkaş-zade Derviş Çelebi (1569-1573), (2. kez) # Lalei izar/Lalezarzade/Lalelizade Mehmed Çelebi (1573-1574) III. Murad # Kara Üveys Paşa (1574-1578) # Lale-i izar/Lalezar-zade/Laleli-zade Mehmed Çelebi (1578-1581), (2. kez) # Kara Üveys Paşa (1581-1582), (2. kez) # Okçu-zade Mehmed Paşa (1582) # Hacı İbrahim Efendi/Paşa (1582-1583) # Mahmud Efendi/Çelebi (1583-1585) # Hüsrev Bey (1585) # Burhaneddin Efendi/Paşa (1585-1586) # Kara Üveys Pasha/Hoca Paşa (1586-1587), (3. kez) # Ramazan Efendi/Paşa (1587) # Hacı İbrahim Efendi/Paşa (1587-1588) # Ramazan Efendi/Paşa (1588), (2. kez) # Mahmud Efendi/Çelebi (1588-1589), (2. kez) # Şerif/Seyyid/Emir Mehmed Efendi/Paşa (1589-1593) # Hacı İbrahim Efendi/Paşa (1593-1594) # Nuh Paşa (1594-1595) III. Mehmed # Baş-Hasan Efendi/Paşa (1595) # Şerif/Seyyid/Emir Mehmed Efendi/Paşa (1595), (2. kez) # Mezbeleturpu Mahmud Efendi/Paşa (1595-1596) # Hacı Ibrahim Pasha (1596) # Ali Çavuş/Efendi (1596-1597) # Tophaneli Mahmud Efendi/Paşa (1597) # Ali Çavuş/Efendi (1597) # Tophaneli Mahmud Efendi/Paşa (1597-1598), (2. kez) # Tezkirecizade Mahmud Paşa (1598-1599) # Burhaneddin Paşa (1599-1600) # Tophaneli Mahmud Efendi/Pasha (1600-1603), (3. kez) I. Ahmed # Tophaneli Mahmud Efendi/Paşa (1603), Önceki sultan saltanatından devam # Musa Çelebi-zade Mehmed Paşa (1603-1604) # Hafız Mahmud Efendi (1604-1605) # Tophaneli Mahmud Efendi/Paşa (1605-1606), (4. kez) # Etmekçi/Ekmekçi-zade Ahmed Paşa (1606-1613) # Lanka-zade Mustafa Efendi (1614-1615) # Abdülbaki/Baki Efendi/Paşa (1614-1615) # Lanka-zade Mustafa Efendi (1615-1616), (2. kez) # Rizeli Hasan Paşa (1617) I. Mustafa 1. kez # Rizeli Hasan Paşa (1618), Önceki sultan saltanatından devam # Yahnikapan Abdulkerim Efendi/Paşa (1618) II. Osman # Yahnikapan Abdulkerim Efendi/Paşa (1619), Önceki sultan saltanatından devam # Rizeli Hasan Paşa (1620-1621), (2. kez) # Abdulbaki/Baki Paşa (1621-1622), (2. kez) I. Mustafa 2. kez # Rizeli Hasan Pasha (1622-1624), (3. kez) IV. Murad # Abdulbaki/Baki Paşa (1624-1625), (3. kez) # Yahnikapan Abdulkerim Paşa (1625), (2. kez) # Ebubekir Efendi/Pasha (1625) # Ömer Paşa (1625-1626) # Ebubekir Paşa (1626-1629), (2. kez) # Softa Mustafa Paşa (1629-1632) # Hüseyin Efendi (1632) # Prevezeli Mustafa Paşa (1632-1633) # Mostarlı İbrahim Paşa (1633-1636) # Sofu Mehmed Paşa (1636-1639) # Defterdarzade İbrahim Paşa (1639) Kaynakça Ayrıca bakınız * Osmanlı Maliye Nazırları listesi

Dış bağlantılar

*

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.