Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa

Osmancıklı Danişmendoğlu Koca Mehmet Nizamüddin Paşa (kısaca ``[Koca Mehmet Paşa]``, veya ``Danişmendzade Mehmet Paşa`` şeklinde de anılır) 28 Ağustos 1429`dan yerini Çandarlı İkinci Halil Paşa`ya bıraktığı 1438 yılına kadar 9 yıl vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdir.

Osmancıklı Danişmendoğlu Koca Mehmet Nizamüddin Paşa (kısaca `` Mehmet Paşa``, veya ``Danişmendzade Mehmet Paşa`` şeklinde de anılır) 28 Ağustos 1429`dan yerini Çandarlı İkinci Halil Paşa`ya bıraktığı 1438 yılına kadar 9 yıl vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdir.

Bugün Çorum`un bir ilçesi olan Osmancık`ta doğmuştur. Babası Hızır Danışment`tir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sultan I. Mehmet Çelebi`nin Amasya`da bulunduğu sıralarda Anadolu Beylerbeyi olmuştur. 1415 tarihinde bu rütbede büyük başarı gösterdiği için, Sultan II. Murat tarafından, tahta çıkışıyla birlikte başvezirlik makamına getirilmiştir. 1429-1438 yılları arasında başvezirlik makamında bulunmuştur. Bu sürede Bursa`ya iki hamam yaptırmış, azledilince Osmancık`a yerleşmiştir.

Osmancık Mukbil Ağa mahallesi, Kayadibi denilen mahalde şimdiki camiinin yanına bir okul ve aşevi yaptırmıştır. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi`nde Koca Mehmet Paşa`nın Amasyalı olduğundan bahsedilir. Bu bilgi o zamanki idari teşkilat açısından doğru olmakla birlikte, aslen Osmancıklı olduğu, azlinden sonra buraya yerleşmesi ile de sabittir. Öte yandan, hanımlarının birisinin, Amasya`nın ilerigelen kişilerinden Kutlu Paşa`nın kızı Cihan Hatun olması Amasyalılık yanılgısına sebebiyet verebilemktedir. Koca Mehmet Paşa 1439 tarihinde Osmancık`ta vefat etmiştir. Mezarı adı ile anılan caminin bahçesindedir.

Osmanlı sadrazamları - Kuruluş Dönemi (1299-1453)

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.