Orta

Orta aşağıdaki anlamlara gelebilir. Orta - Çankrı'nın bir ilçesi.

Başlangıçla bitişe eşit uzaklıktaki yer. Birçok kimse veya nesne arasındaki merkezi durum. Dairenin merkezi herkesin görebileceği, işitebileceği yer, meydan. Yeniçeri teşkilatında, tabur yerine kullanılan bir tabir. Yeniçerilerin kurulması ile teşkil edilen ortaların sayısı zaman zaman arttırılıp eksiltilmişse de 196 adedi Yeniçeriliğin kaldırılmasına kadar muhafaza edilmiştir. Ortaların bir kısmı İstanbul’da, diğerleri ise büyük vilayetlerde paşaların emrinde, devamlı vazife yapacak şekilde, bulunurlardı. Her ortanın kendine has bayrakları ve armaları vardı. Harp zamanında ortalar kendi alametlerini kurdukları çadırlarının üzerlerine koyarlardı. İlk zamanlarda her yeniçeri ortası, altmış, yetmiş, yüz kişiye kadar çıkarıldı. Cevad Paşa ise bin altı yüz kişiden ibaret, ölünceye kadar asker olanlardan meydana gelen bir birlik olarak bahsetmektedir. Yeniçeriler kaldırılınca orta tabiri de tarihe karıştı.

Haritası

Orta koordinatları: 40.626000, 33.110100

Diğer anlamları

Orta

Türkçe Orta kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Orta] adj. middle, mid, central, medium, middling, intermediate, fair, in between, intermediary, mean, medial, median, mediate, mediocre, mesial, mesne, moderate, passable, secondary n. c, middle, center, centre [Brit.], mean, midst, bosom, median, medium pref. mid, meso, mezzo

Orta

iki uçtan eşit uzaklıkta olan yer; bir şeyin kenarlarından yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. iki karşıt nitelik ya da durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat; bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. (zaman için) başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre; görünür, algılanır durum.

Orta

Türkçe Orta kelimesinin Fransızca karşılığı.
moyen/ne, médiocre, médian/e, modéré/e

Orta

Türkçe Orta kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Durchschnitt, Hälfte, Mitte, Mittelmaß, Zentrale adj. genügend adv. mittel

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Orta ilgili konular

 • Çankırı coğrafi bilgiler

  Fizikî YapıÇankırı arâzisi dağlık bir arâzidir. Ovaları arâzinin ancak % 8’ini teşkil eder. % 64’ü dağlar ve yaylalardan ib
 • Atkaracalar, Çankırı

  Atkaracalar, Çankırı ilinin bir ilçesidir.
 • Eldivan, Çankırı

  Eldivan, Çankırı ilinin bir ilçesidir. Eldivan ilçesi ismini, kuzeyini Dümelli ovasının ve Yanlar deresinin çevirdiği dağdan almaktadır.
 • Kurşunlu, Çankırı

  Kurşunlu, Türkiye'nin Çankırı iline bağlı ilçe. Kuzeyinde Bayramören ve Kastamonu ili, doğusunda Ilgaz ve Korgun, güneyinde Şabanözü ve
 • Buğay

  Buğay - Çankırı ilinin Korgun ilçesine bağlı köy
 • Kızılibrik

  Kızılibrik - Çankırı ilinin Atkaracalar ilçesine bağlı köy
 • İğdir

  *İğdir boyu - Üçoklar`ın bir kolu
 • Çankırı'daki kütüphaneler

  Çankırı'daki kütüphanelerin kuruluş yılı ve kitap sayıları aşağıdadır:
 • Çankırı (merkez)

  Çankırı, Çankırı ilinin merkezi olan şehirdir.
 • Çankırı'daki kütüphaneler listesi

  Çankırı'daki kütüphanelerin kuruluş yılı ve kitap sayıları aşağıdadır:== Özel ve Araştırma Kütüphaneleri ===== Üniversite Kütüph