--}}

Nirvana

Budizm’de, her türlü tutkudan alın­mış ve doğuş çarkının dışına çıkmış olan ki­şinin eriştiği mertebe, mutlak dinginlik hali. Acının ve bilgisizliğin ortadan kalkışı duru­mu, kişinin dünyaya yönelik ilgilerden, ken­disiyle ilgili tasalardan kurtulması, arzu ve isteklerden vazgeçmesi, gerçek bir bilgeli­ğe, mutlak bir bağımsızlığa ulaşması duru­mu.

Budizm’de, her türlü tutkudan alın­mış ve doğuş çarkının dışına çıkmış olan ki­şinin eriştiği mertebe, mutlak dinginlik hali. Acının ve bilgisizliğin ortadan kalkışı duru­mu, kişinin dünyaya yönelik ilgilerden, ken­disiyle ilgili tasalardan kurtulması, arzu ve isteklerden vazgeçmesi, gerçek bir bilgeli­ğe, mutlak bir bağımsızlığa ulaşması duru­mu.

Yaşamın acılar içinde geçen sonsuz ve kısır bir döngü olduğunu, bu döngünün ne­deninin tutkular, tutkuların nedeninin ise bilgisizlik olduğunu savunan Budizme göre, insanlar, tüm tutkulardan, kızgınlık ve istek­lerden arınarak, nesnelerin çekiciliğine ka­pılmasalar, yaşam tekerleğini çeviren geçek nedeni görmek suretiyle ermiş, bilge bir kişi olarak, sonsuz dönüşün dışına çıkıp, ba­ğımsızlaşabilir ve kurtulabilirler. İşte bu kurtuluşun adı Nirvana’dır.

Diğer anlamları

Nirvana

1. anlamı (i.) Budizme göre insanın aşırı istek ve tutkularından kurtulma yoluyle eriştiği salt mutluluk durumu; mutluluk. ,nirvana.

Nirvana

Nirvana İngilizce anlamı ve tanımı

Nirvana anlamları

  1. (noun) In the Buddhist system of religion, the final emancipation of the soul from transmigration, and consequently a beatific enfrachisement from the evils of wordly existence, as by annihilation or absorption into the divine. See Buddhism.
  2. (noun) In the Buddhist system of religion, the final emancipation of the soul from transmigration, and consequently a beatific enfrachisement from the evils of wordly existence, as by annihilation or absorption into the divine. See Buddhism.

Nirvana tanım:

Kelime: nir·va·na
Söyleniş: nir-'vä-n&, (")n&r-
İşlev: noun
Usage: often capitalized
Kökeni: Sanskrit nirvAna, literally, act of extinguishing, from nis- out vAti it blows -- more at WIND
1 : the final beatitude that transcends suffering, karma, and samsara and is sought especially in Buddhism through the extinction of desire and individual consciousness
2 a : a place or state of oblivion to care, pain, or external reality; also : BLISS, HEAVEN b : a goal hoped for but apparently unattainable : DREAM
- nir·van·ic /-'vä-nik, -'va-/ adjective

Nirvana ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Eden, Heaven, Paradise,

Nirvana

İngilizce Nirvana kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Nirvana, famosa banda de rock americana
s. nirvana; estado celestial que existe más allá del ciclo de la reencarnación (salir del ciclo de la reencarnación, cuando se llega a la perfección), liberación del sufrimiento kármico (Hinduismo, Budismo); sensación celestial, paz interior (jerga)

Nirvana

İngilizce Nirvana kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Nirvana, groupe de rock américain célèbre
n. Nirvana, extinction du désir humain, extinction du Karma (bouddhisme), état de sérénité suprême; paix et sérénité (Familier)

Nirvana

İngilizce Nirvana kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Nirvana, bekannte amerikanische Rockband
n. Nirwana

Nirvana

İngilizce Nirvana kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. nome di noto complesso rock americano
s. (Rel) nirvana

Nirvana

İngilizce Nirvana kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Nirvana, famosa banda de rock americana
s. paz superior; paz e amor (gíria)

Nirvana

i. nirvana, hırslardan arınılarak ulaşılan salt mutluluk, mutluluk

Nirvana

Fransızca Nirvana kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. nirvana, heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation, freedom from karmic suffering (Hinduism, Buddhism)

Nirvana

İtalyanca Nirvana kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. nirvana, heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation, freedom from karmic suffering (Hinduism, Buddhism)

Nirvana

Portekizce Nirvana kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. nirvana

Nirvana

İspanyolca Nirvana kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. nirvana

Nirvana

Türkçe Nirvana kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation, freedom from karmic suffering (Hinduism, Buddhism); state of being heavenly, paradise (Slang)
n. nirvana, heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation, freedom from karmic suffering (Hinduism, Buddhism)
n. nirvana, heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation, freedom from karmic suffering (Hinduism, Buddhism)

Nirvana

Flemenkçe Nirvana kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. nirvana

Nirvana

İngilizce Nirvana kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Nirvana (bekende Amerikaanse rockgroep)
zn. nirwana; stilte en vrede (slang)

Nirvana

n. famous American rock band
n. heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation, freedom from karmic suffering (Hinduism, Buddhism); state of being heavenly, paradise (Slang)
n. nirvana, heavenly state that exists beyond the cycle of reincarnation, freedom from karmic suffering (Hinduism, Buddhism)

Nirvana

Flemenkçe Nirvana kelimesinin Fransızca karşılığı.
(godsdienst) nirvana (m)

Nirvana

Fransızca Nirvana kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(religion) nirvana (n); nirwana (n)

Nirvana

budizmde, her türlü istek, tutku ve duygulanımlardan kurtulup, ben'in ortadan kalktığı en yüksek ruh durumuna erişme.

Nirvana

Fransızca Nirvana kelimesinin Almanca karşılığı.
n. nirwana

Nirvana

Fransızca Nirvana kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(religion) nirvana (m)

Nirvana

Fransızca Nirvana kelimesinin Portekizce karşılığı.
(religion) nirvana (m)

Nirvana

Fransızca Nirvana kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(religion) nirvana (m)

Nirvana

İtalyanca Nirvana kelimesinin Fransızca karşılığı.
(religione) nirvana (m)

Nirvana

İtalyanca Nirvana kelimesinin Almanca karşılığı.
n. nirwana

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nirvana
Nirvana