--}}

Nakşibendilik

Nakşibendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslam dini tarikatı. "Nakış yapan" anlamına gelen Nakşibend; Nakşibendi mürşitlerinin, kalbi dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır.

Nakşibendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslam dini tarikatı.

"Nakış yapan" anlamına gelen Nakşibend; Nakşibendi mürşit, kalbi dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır.

Nakşibendi tarikatı diğer İslami tarikatlara göre İslami bilimlere daha fazla önem vermiştir. Zamanla İslam dünyasındaki Medreseli, Tekkeli ayrımının uzlaşmasına sebep olmuştur.

Nakşibendi tarikatında sessiz zikir uygulanır.

Abdulhalik-ıl Gücdevani'nin tespit ettiği on bir tarikat prensibi

1- Vukuf-ı Zamani: Müridin zamanı çok iyi değerlendirmesidir.

2- Vukuf-ı Adedi: Dersin adedi ve gerçek manası düşünülmelidir.

3- Vukuf-ı Kalbi: Kalbi uyanık tutmak gerekir.

4- Huş der-dem: Nefes alıp verirken, gaflette olmamak.

5- Nazar ber-kadem: Başkasına değil, kendine bakmalıdır.

6- Sefer der-vatan: Halktan ayrılıp Hakk'a gitmesidir.

7- Halvet der-encümen: Halk içinde de olsa, halvet hali olmalıdır.

8- Yad kerd: Şeyhin verdiği zikri, kalb ve dil ile daima tekrarlamak.

9- Baz geşt: Zikirle Allah'a dönüş, vuslat düşünülmelidir.

10- Nigah-daşt: Kalbi zararlı düşüncelerden korumak.

11- Yad-daşt: Masivayı bırakarak, sadece Allah'ı düşünmektir

Kaynaklar

* Vikipedi

Diğer anlamları

nakşibendilik

Şeyh Muhammed Bahaüddin Nakşibend'in kurduğu, gizli ibadete dayanan bir tarikat.

nakşibendilik

şeyh muhammet bahaüddin nakşibend'in kurduğu, gizli ibadete dayanan bir tarikat.

Görüşler

  • Yusuf Baki Avatar
    Yusuf Baki - 2 yıl önce

    Çok saol un


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nakşibendilik
nakşibendilik