Nakşi

Nakşibendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslam dini tarikatı. "Nakış yapan" anlamına gelen Nakşibend; Nakşibendi mürşitlerinin, kalbi dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nakşi ilgili konular

 • Kali

  Kali, Hinduizm'de uzun ve karmaşık geçmişe sahip bir tanrıçadır. İlk dönemlerden beri süregelen vahşet ve öfke yaratığı niteliği bugü
 • Yeniçeri Ocağı

  Yeniçeri, Osmanlı Devletinde, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri Çandar Hayrettin Paşa
 • Nakşi

  Nakşibendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından si
 • Minyatür

  Minyatür Kağıt, parşömen, fildişi vs. gibi çeşitli malzeme üzerine küçük resim yapma sanatı. Yaygın mana itibariyle, matbaanın kullanı
 • Yeniçeriler

  Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah'a bağlı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Os
 • Halidiye

  Halidiye adını Zia-ûd Dîn Mevlânâ Muhammad Khâlid-î Bağdâdî'den alır. İslâm dinine bağlı bir Sünnî tarîkat olan Nakşibendilik'in e
 • Süleymancılar

  Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin açtığı yolda ilerleyenlere verilen isim. Süleyman Hilmi TunahanSüleyman Hilmi Tunahan, Silistre'nin Ferhat
 • Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiye

  Doğu Anadolu’da bulunan bütün ulusal derneklerin Erzurum’da yaptıkları kongre kararıyla 24 Ağustos 1919'da Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk
 • Galip Hasan Kuşçuoğlu

  Galip Hasan Kuşçuoğlu, Galibi tarikatı 'nın piri.
Nakşi
nakşi