Morusizm

Thomas More, (7 Şubat 1478 - 6 Temmuz 1535) İngiliz yazar, devlet adamı ve hukukçu. Yaşamında önde gelen bir hümanist bilgin ünvanına kavuşup birçok kamu görevi üstlendi.

Morusizm, ünlü ingiliz yazar, devlet adamı, hukukçu ve hümanist olan Thomas More (Morus)'un 1516 yılında Ütopya adlı eseriyle edebiyata, felsefeye ve bugün ki sosyalist ekonomiye sistemli temel oluşturmasıdır. Moruscu düşünce, emperyalizme,kapitalizme, faizli sisteme, parasallaşmaya ve küreselleşmeye karşı komünal yaşamı hümanizmle birleştirerek; eşit, sınıfsız toplum modelini özgürlük, demokrasi ve vatancılıkla genişleten sosyalist karma düşünce modelidir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Morusizm ilgili konular

Morusizm
Morusizm