--}}

Mimar Sinan'ın Eserleri

Mimar Sinan toplam 375 mimari eser vermiştir.

Mimar Sinan toplam 375 mimari eser vermiştir.

Camiler

# İstanbul Süleymaniye Camii, # İstanbul Şehzadebaşı Camii, # Haseki Camii, # Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı # Mihrimah Sultan Camii - Üsküdar'da, iskelede # Rüstem Paşa Camii (Tahtakale'de), # Sokullu Mehmed Paşa Camii (Kadırga Limanında), # Sokullu Mehmed Paşa Camii (Azapkapısı'nda), # Sokullu Mehmed Paşa Camii (Büyükçekmece) # Odabaşı Camii (Yenikapı yakınında), # Hamamí Hatun Camii (Sulumanastır'da), # Ferruh Kethüda Camii (Balat Kapısı içinde), # Kara Camii - Sofya # Kazasker İvaz Efendi Camii # Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane'de), # Ahí Çelebi Camii (İzmir İskelesi yakınında), # Ebü'l-Fazl Camii (Tophane üstünde), # Sinan Paşa Camii (Beşiktaş'ta), # Eski Valide Camii (Üsküdar'da), # Ferhad Paşa Camii (Çatalca'da), # Drağman Yunus Camii # Gazi Ahmet Paşa Camii # Hadım İbrahim Paşa Camii # Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya'da) # Molla Çelebi Camii # Nişancı Paşa Çelebi Camii (Kiremitlik'te), # Piyale Paşa Camii # Rüstem Paşa Camii - Tahtakale # Selimiye Camii - Edirne # Zal Mahmud Paşa Camii - Eyüp # Çavuşbaşı Camii - Sütlüce # İskender Paşa Camii (Kanlıca'da), # Şah Sultan Camii - Eyüp # Şehzade Camii - Şehzadebaşı # Şehzade Cihangir Camii (Tophane'de), # Şemsi Ahmed Paşa Camii (Üsküdar'da), # Osman Şah Validesi Camii (Aksaray'da), # Sultan Bayezíd Kızı Camii (Yenibahçe'de), # Ahmed Paşa Camii (Topkapı'da), # Sokullu Mehmed Paşa Camii (Hafsa'da, Trakya), # Sokullu MehmedPaşa Camii (Burgaz'da), # İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı'da), # Bali Paşa Camii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında, # Hacı Evhad Camii (Yedikule yakınında), # Kazasker Abdurrahman Çelebi Camii (Molla Güraní'de), # Mahmud Ağa Camii (Ahırkapı yakınında), # Hoca Hüsrev Camii (Kocamustafapaşa'da), # Defterdar Süleyman Çelebi Camii (Üsküplü Çeşmesi yakınında), # Yunus Bey Camii (Balat'ta), # Hürrem Çavuş Camii (Yenibahçe yakınında), # Sinan Ağa Camii (Kadı Çeşmesi yakınında), # Süleyman Subaşı Camii (Unkapanı'nda), # Kasım Paşa Camii (Tersane yakınında), # Muhiddin Çelebi Camii (Tophane'de), # Molla Çelebi Camii (Tophane Beşiktaş arasında), # Çoban Mustafa Paşa Camii (Gebze'de), # Pertev Paşa Camii (İzmit'te), # Rüstem Paşa Camii (Sapanca'da), # Rüstem Paşa Camii (Samanlı'da), # Rüstem Paşa Camii (Bolvadin'de), # Rüstem Paşa Camii (Rodoscuk'ta), # Mustafa Paşa Camii (Bolu'da), # Ferhad Paşa Camii (Bolu'da), # Mehmed Bey Camii (İzmit'te), # Osman Paşa Camii (Kayseri'de), # Hacı Paşa Camii (Kayseri'de), # Cenabí Ahmed Paşa Camii (Ankara'da), # Lala Mustafa Paşa Camii (Erzurum'da), # Sultan Alaeddin Selçukí Camiinin (Çorum'da) yenilenmesi, # Abdüsselam Camiinin (İzmit'te)yenilenmesi, # Kiliseden dönme Eski Caminin (İznik'te)Sultan Süleyman tarafından yeniden yaptırılması, # Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Camii (Haleb'de), # Sultan Murad Camii (Manisa'da), # Orhan Camiinin (Kütahya'da)yenilenmesi, # Kabe-i şerífin kubbelerinin tamiri, # Hüseyin Paşa Camii (Kütahya'da), # Sultan Selim Camii (Karapınar'da), # Sultan Süleyman Camii (Şam, Gök Meydanda), # Taşlık Camii (Mahmud Paşa için, Edirne'de), # Defterdar Mustafa Çelebi Camii (Edirne'de), # Haseki Sultan Camii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında), # Cedid Ali Paşa Camii (Babaeski'de), # Semiz Ali Paşa Camii (Ereğli'de), # Bosnalı MehmedPaşa Camii (Sofya'da), # Sofu MehmedPaşa Camii (Hersek'te), # Maktul Mustafa Paşa Camii (Budin'de), # Firdevs Bey Camii (Isparta'da), # Memi Kethuda Camii (Ulaşlı'da), # Tatar Han Camii (Kırım, Gözleve'de), # Vezir Osman Paşa Camii (Tırhala'da), # Rüstem Kethüdası Mehmed Bey Camii (Tırhala'da), # Mesih Mehmed Paşa Camii (Yenibahçe'de). # Yeni Cuma Camii (İzmit)

Medreseler

#Sultan Süleyman Medresesi (Mekke'de), # Süleymaniye

Medreseler

i (İstanbul'da), #Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde), #Sultan Selim Medresesi (Edirne'de), #Sultan Süleyman Medresesi (Çorlu'da), # Şehzade Sultan Mehmed Medresesi (İstanbul'da), #Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı'nda), #Valide Sultan Medresesi (Üsküdar'da), #Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında), # Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar'da), #Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı'da), #MehmedPaşa Medresesi (Kadırga'da), # MehmedPaşa Medresesi (Eyüp'te), #Osman Şah Validesi Medresesi (Aksaray yakınında), #Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul'da), #Ali Paşa Medresesi (İstanbul'da), 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapı'da), #Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul'da), #İbrahim Paşa Medresesi (İstanbul'da), #Sinan Paşa Medresesi (Beşiktaş'ta), #İskender Paşa Medresesi (Kanlıca'da), # Kasım Paşa Medresesi, #Ali Paşa Medresesi (Babaeski'de), #Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze'de), # Ahmed Paşa Medresesi (İzmit'te), #İbrahim Paşa Medresesi (íŽsa Kapısında), # Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar'da), # Kapı Ağası Mahmud Ağa Medresesi (Ahırkapı'da), # Kapıağası Cafer Ağa Medresesi (Soğukkuyu'da), #Ahmed Ağa Medresesi (Çapa'da), #Hamid Efendi Medresesi (Filyokuşu'nda), #Malul Emir Efendi Medresesi (Karagümrük'te), #Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük'te), #Üçbaş Medresesi (Karagümrük'te), #Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fatih'te), #Hacegizade Medresesi (Fatih'te), #Ağazade Medresesi (İstanbul'da), #Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş'ta), # Defterdar Abdüsselam Bey Medresesi (Küçükçekmece'de), #Tutí Kadı Medresesi (Fatih'te), #Hakím Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman'da), # Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba'da), #Şahkulu Medresesi (İstanbul'da), #Emin Sinan Efendi Medresesi (Küçükpazar'da), #Yunus Bey Medresesi (Draman'da), #Karcı Süleyman Bey Medresesi, #Hacce Hatun Medresesi (Üsküdür'da), #Defterdar Şerifezade Medresesi (Kadıçeşmesi'nde), #Kadı Hakím Çelebi Medresesi (Küçükkaraman'da), #Kirmasti Medresesi, #Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük'te), #Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer'de), #Kethüda Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim'de), #Gülfem Hatun Medresesi (Üsküdar'da), #Hüsrev Kethüda Medresesi (Ankara'da), #Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme'de). Külliyeler #Haseki Külliyesi #Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

Darülkurralar

#SultanSüleymanHanDarülkurraası (İstanbul'da), #Valide Sultan Darülkurrası (Üsküdar'da), #Hüsrev Kethüda Darülkurrası (İstanbul'da), #Mehmed Paşa Darülkurrası (Eyüp'te), #Müftü Sa'di Çelebi Darülkurrası (Küçükkaraman'da), #Sokullu MehmedPaşa Darülkurrası (Eyüp'te), #Kadızade Efendi Darülkurrası (Fatih'te).

Türbeler

# Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş'ta), # Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş'ta), # Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı'da), # Sultan Süleyman Türbesi (Süleymaniye'de), # Şehzade Sultan MehmedTürbesi (Şehzadebaşı'nda), # SultanSelim Türbesi (Ayasofya civarında), # Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe'de), # ŞehzadelerTürbesi (Ayasofya'da), # Vezir-i azam RüstemPaşa Türbesi (Şehzade Türbesi yakınında), # Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp'te), # MehmedPaşa Türbesi (Topkapı'da), # Çocukları için inşa ettiği türbe, # Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp'te), # Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp'te), # Zal Mahmud Paşa Türbesi (Eyüp'te), # Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar'da), # Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophane'de), # Pertev Paşa Türbesi (Eyüp'te), # Şah-ı Huban Türbesi (Üsküdar'da, # Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye'de).

İmaretler

# SultanSüleyman İmareti (Süleymaniye'de), #Haseki Sultan İmareti (Mekke'de), #Haseki Sultan İmareti (Medíne'de), # Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imaret (Edirne'de), #SultanSelim İmareti (Karapınar'da), #SultanSüleyman İmareti (Şam'da), #Şehzade Sultan Mehmed İmareti (İstanbul'da), #SultanSüleyman İmareti (Çorlu'da), #Valide Sultan İmareti (Üsküdar'da), # Mihrimah Sultan İmareti (Üsküdar'da), #Sultan Murad İmareti (Manisa'da), #Rüstem Paşa İmareti (Rodoscuk'ta), #Rüstem Paşa İmareti (Sapanca'da), #MehmedPaşa İmareti (Burgaz'da), #MehmedPaşa İmareti (Hafsa'da), #Mustafa Paşa İmareti (Gebze'de), #MehmedPaşa İmareti (Bosna'da).

Darüşşifalar

#SultanSüleyman Darüşşifası (Süleymaniye'de), #Haseki Sultan Darüşşifası (Haseki'de), #Valide Sultan Darüşşifası (Üsküdar'da)

Su Yolları Kemerleri

#Bend Kemeri (Kağıthane'de), #Uzun Kemer (Kemerburgaz'da), #Mağlova Kemeri(Kemerburgaz'da), #Gözlüce Kemer (Cebeciköy'de), #Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz'da). #Kırık Kemer

Köprüler

#Büyük çekmece Köprüsü, #Silivri Köprüsü, #Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde), #Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ'da), # Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar'da), #Kapıağası Köprüsü (Haramidere'de), #MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı'da), #Vezir-i azam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosna'da, Vişigrad kasabasında). #Drina Köprüsü #Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü

Kervansaraylar

# Kervansaray (Sultan Süleyman İmareti yakınında), #Kervansaray (Büyükçekmece'de), #RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk'ta), #KebecilerKervansarayı (Bitpazarı'nda), #Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata'da), #Ali Paşa Kervansarayı (Bursa'da), # Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı'nda), #Pertev Paşa Kervansarayı (Vefa'da), #Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın'da), #Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca'da), # Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı'da), #Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran'da), #RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık'ta), #Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi'nde), #Hüsrev Kethüda Kervansarayı (İpsala'da) #MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa'da), #Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz'da), #RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne'de), # Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne'de), #İbrahim Paşa Kervansarayı (İstanbul'da).

Saraylar

# Saray-ı atík tamiri (Beyazıt'ta), #Saray-ı cedíd-i hümayun tamiri (Topkapı'da), # Üsküdar Sarayının tamiri (Üsküdar'da), #Galatasarayın eski yerine yeniden inşası (Galatasaray'da), #Atmeydanı Sarayının yeniden inşası (Atmeydanı'nda), #İbrahim Paşa Sarayı (Atmeydanı'nda), #Yenikapı Sarayının yeniden inşası (Silivrikapı'da), #Kandilli Sarayının yeniden inşası (Kandilli'de), #Fenerbahçe Sarayının yeniden inşası (Fenerbahçe'de), #İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşası (İstanbul şehir dışında), #Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşası (Halkalı'da), #Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga'da), #MehmedPaşa Sarayı (Kadırga'da), #Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında), #MehmedPaşa Sarayı (Üsküdar'da), #Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür'da), # Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul'da), #Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar'da), # Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar'da), #Ali Paşa Sarayı (İstanbul'da), #AhmedPaşa Sarayı (Atmeydanı'nda), #Ferhad Paşa Sarayı (Bayezíd civarında), # Pertev Paşa Sarayı (Vefa Meydanında), # SinanPaşa Sarayı (Atmeydanı'nda), #Sofu MehmedPaşa Sarayı (Hocapaşa'da), # Mahmud Ağa Sarayı (Yenibahçe'de), #MehmedPaşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ'de), #Şah-ı Huban Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında), # Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında), #AhmedPaşa Sarayı (şehrin dışında), # AhmedPaşa Sarayı (Taşra Çiftlik'te), # AhmedPaşa Sarayı (Eyüp'te), #Ali Paşa Sarayı (Eyüp'te), # MehmedPaşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde), # Mehmed Paşa Sarayı (Bosna'da), #Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde).

Mahzenler

#Buğday mahzeni (Galata Köşesinde), #Zift Mahzeni (Tersane-i í‚mirede), # Anbar (sarayda), #Anbar (Has Bahçe Yalısında), #Mutbak ve kiler (sarayda), #Mahzen (Unkapanı'nda), #İki adet anbar (Cebehane yakınında), #Kurşunlu Mahzen (Tophane'de).

Hamamlar

#SultanSüleyman Hamamı (İstanbul'da), #Sultan Süleyman Hamamı (Kefe'de), #Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında), #Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında), #Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında), # Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı'da), #Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde), #Valide SultanHamamı (Üsküdar'da), #Valide SultanHamamı (Karapınar'da), #Valide SultanHamamı (Cibali Kapısında), # Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı'da), # Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe'de), #MehmedPaşa Hamamı (Galata'da), #MehmedPaşa Hamamı (Edirne'de), #Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe'de), #İbrahim Paşa Hamamı (Silivrikapı'da), #Kapıağası Yakub Ağa Hamamı (Sulumanastır'da), # Sinan Paşa Hamamı (Beşiktaş'ta), #Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı'da), #Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophane'de), # Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı'da), # Müfti Ebüssü'ud Efendi Hamamı (Macuncu Çarşısında), #Mírmiran Kasımpaşa Hamamı (Hafsa'da), #Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında), #Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp'te), #Hüsrev Kethüda Hamamı (Ortaköy'de), #Hüsrev Kethüda Hamamı (İzmit'te), # Hamam (Çatalca'da), #RüstemPaşa Hamamı (Sapanca'da), #Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri'de), #Sarı Kürz Hamamı (İstanbul'da), #Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek'te), #Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük'te), #Yakub Ağa Hamamı (Tophane'de), #Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek'te), #İskender Paşa Hamamı, # Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini'de), # Kethüda Kadın Hamamı (Akbaba'da), # Beykoz Hamamı, # Emir Buharí Hamamı (Edirnekapı dışında), # Hamam (Eyüp'te), # Dere Hamamı (Eyüp'te), #Salih Paşazade Hamamı (Yeniköy'de), #Sultan Süleyman Hamamı (Mekke'de), # HayreddinPaşa Hamamı (Tophane'de), #Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı'nda), #Rüstem Paşa Hamamı (Cibali'de), # Valide SultanHamamı (Üsküdar'da)

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.