--}}

Mihrap

câmi, mescit ve namazgâhlarda, kıble yönünü gösteren ve imamın cemaat önünde durarak namaz kıldırmasına mahsus olan yer. Bunlar, câmilerde kıble tarafındaki duvara oyuk şeklinde yapılır. Yukarı tarafında bir kitâbe yazılıdır. Bu kitâbeler, Kur’ân-ı kerîm’den seçilmiş âyet-i kerîmelerin tamamı veya bir bölümüdür. Üstü açık olan namazgâhlarda bu mihrap yeri, dikili bir taşla gösterilir ve bunun üzerinde de aynı yazı bulunur.

Mihrap cami, mescit ve namazgahlarda, kıble yönünü gösteren ve imamın cemaat önünde durarak namaz kıldırmasına mahsus olan yer. Bunlar, camilerde kıble tarafındaki duvara oyuk şeklinde yapılır. Yukarı tarafında bir kitabe yazılıdır. Bu kitabeler, Kur’an-ı kerim’den seçilmiş ayet-i kerimelerin tamamı veya bir bölümüdür. Üstü açık olan namazgahlarda bu mihrap yeri, dikili bir taşla gösterilir ve bunun üzerinde de aynı yazı bulunur.

İlk zamanlarda, kıble yönü renkli bir çizgi veya üzerinde belirli işaretler bulunan bir taşla gösterilirdi.

Resulullah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem) Mekke’deki evinin Suffasındaki kalın direklerden yapılmış olan mihrabının kıblesi Kudüs’tü (Bkz. Kıble). Medine’ye Hicretten sonra yapılan Mescid-i Seadet (veya Mescid-i Nebi)in mihrabı da yine Kudüs’e doğruydu. Kabe’nin arkada kalması, Peygamber efendimizin kalbinde üzüntü uyandırmakta olduğundan, Hicretin ikinci yılında nazil olan ayet-i kerimede emredildiği üzere Müslümanların kıblesi, Kabe’ye çevrilmiştir. (Bkz. Kabe)

Mihrap, Kabe’ye çevrilmiş olmak şartıyle, her İslam diyarının mimarisine göre çeşitli şekiller almıştır. Selçuklulardan itibaren cami ve mescit planlarında mihrap, bazan binadan çıkıntı şeklinde veyahut duvar içine girintili bir tarzda yapılmıştır. Osmanlılar devrinde, daha büyük boyutlu camiler yapılınca, mihraplar da inceltilerek yükseltilmiştir.

Mihraplar, devirlerine göre yüksek bir şekil almış; taşları, istalaktitli girintileri, yan sütunları fevkalade sanatkarane surette çinilerle bezenmiş olduğu gibi, alçı kabartma süslemeli yahut mermerden ve bazan ahşap oyma süslemeli olarak yapılmıştır. Çinilerle süslü Bursa Yeşil Caminin ve Edirne Muradiye Camiinin mihrapları birer şahaserdir.

Diğer anlamları

mihrap

Türkçe mihrap kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. altar

mihrap

cami, mescit gibi yerlerde kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk ya da girintili yer.
umut bağlanan yer.

mihrap

Türkçe mihrap kelimesinin Fransızca karşılığı.
autel [le]

mihrap

Türkçe mihrap kelimesinin Almanca karşılığı.
die Gebetsnische

mihrap

1 . Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer:
"Cennetten, cehennemden bahseden ihtiyar imamı, mihrabın yanındaki kürsüye çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . mecazUmut bağlanan yer:
"Bir mihrap istiyorum, önünde diz çökmeye ."- B. K. Çağlar.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mihrap
mihrap