Menemenlizade Mehmed Tahir

Menemenlizade Mehmed Tahir Tanzimat devri şair ve yazarlarından. 1862'de Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğdu. Bölgede tanınmış Menemenli aşiretine mensuptur. Babası, Daire-i Celile- i Uzma Telgraf Kalemi Müdürlüğünde bulunmuş Haşim Habib Beydir. İlk tahsilini Adana Sıbyan Mektebinde yaptı. Daha sonra İstanbul'daki Soğukçeşme Askeri Rüştiyesine gitti. Bu okuldan mezun olduktan sonra Mekteb-i Mülkiyeye devam etti ve bu okulun ali kısmından mezun oldu (1883). Devlet memuriyetine “Sura-yı

Menemenlizade Mehmed Tahir Tanzimat devri şair ve yazarlarından. 1862'de Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğdu. Bölgede tanınmış Menemenli aşiretine mensuptur. Babası, Daire-i Celile- i Uzma Telgraf Kalemi Müdürlüğünde bulunmuş Haşim Habib Beydir.

İlk tahsilini Adana Sıbyan Mektebinde yaptı. Daha sonra İstanbul'daki Soğukçeşme Askeri Rüştiyesine gitti. Bu okuldan mezun olduktan sonra Mekteb-i Mülkiyeye devam etti ve bu okulun ali kısmından mezun oldu (1883). Devlet memuriyetine “Sura-yı Devlette başladı. Daha sonra Ziraat Nezareti Tercüme Kaleminde çalıştı. Adana, İzmir, Selanik maarif müdürlüklerinde bulunan Mehmed Tahir, 1893'te Maarif Nezareti Mektubi Kalemi Müdürü olarak İstanbul'a döndü. Maarif Nezaretinde çeşitli vazifelerde bulunduğu sırada Mülkiye Mektebinde edebiyat ve kitabet-i resmiye dersleri verdi. Darülfunun Edebiyat Şubesinde Usul-i terbiye ve Tedris Hocalığında bulundu. Maarif Nezaretindeki başarılı çalışmalarından dolayı ula sınıf-ı evveli rütbesi ve ikinci rütbe-i Osmani nişanı aldı. 1903'te İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucunda öldü. Karacaahmed Mezarlığına defnedildi.

Menemenlizade Mehmed Tahir; şair, edebi tenkitçi, naşir ve eğitimci olarak tanınır. Şiire mülkiye'de talebeyken Recaizade Mahmud Ekrem'in teşvikiyle başladı. İlk şiirlerinde Abdülhak Hamid ve Recaizade Mahmud Ekrem'in tesirlerinde kaldı. Şiirlerinde hem eski edebiyatımızın, hem de batı şiiri nazım şekillerini kullandı. Kullandığı aruz kalıpları daha sonra Servet-i Fünun edebiyatı devresinde yaygınlık kazandı. Kafiyenin şekilden ziyade ses unsuru olduğuna inanır. Kafiye'yi göz için değil, kulak için yazan ilk şairdir. Sosyal konuları ihtiva eden şiirlerini Servet-i Fünun döneminde yazmıştır. 1897 Türk-Yunan Harbinin acılarını dile getiren şiirlerinde sosyal yardımlaşma konularını işler. Yardımlaşmanın kaynağını İslamiyete bağlar. Dini şiirlerinde, Allahü tealanın varlığının inkar edilemiyeceğini, kainattaki nizam ve bu nizam karşısında insanın duyduğu hayranlığı Allahü tealanın yaratma gücünü konu olarak işler. Mehmed Tahir'in önemli bir yönü de mecmua yazımcılığıdır. Devrinin en büyük edebi dergileri olan Güneş, Haver ve Gayret mecmualarını yayınladı.

Mehmed Tahir'in yazdığı eserlerden bazıları şunlardır: 1) Elhan (1886), 2) Yad-ı Mazi (1887), 3) asar-ı Perişan (1893), 4) Osmanlı Coğrafyası (1894), 5) Terane-i Zafer (1897), 6) Osmanlı Edebiyatı (1897), 7) Mükemmel Coğrafya-i Osmani (1898), 8) İlm-i Servet.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Menemenlizade Mehmed Tahir ilgili konular

 • Bursalı Mehmed Tahir

  Bursalı Mehmed Tahir Osmanlıların son devirlerinde yetişmiş araştırmacı ve yazarlardan. Sultan Abdülmecid Han devri ordu mensuplarından Üsk
 • Kadızade Mehmed Tahir Efendi

  Kadızade Mehmed Tahir Efendi Osmanlı alimlerinden. Yüz dördüncüOsmanlı şeyhülislamıdır. Osmanlı tarihinde Vak’a-i Hayriyye adıyla anıl
 • Menemenlizade Mehmed Tahir

  Menemenlizade Mehmed Tahir Tanzimat devri şair ve yazarlarından. 1862'de Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğdu. Bölgede tanınmış Menemenli aş
 • Bursalı Mehmet Tahir Bey

  Bursalı Mehmed Tahir Bey, (d.? - ö.
 • Kayserili Mehmed Tevfik Efendi

  Mehmed Tevfik Efendi (d. ? - ö.
 • Mehmed Tahir Ağa

  Mimar Mehmed Tahir Ağa (18. yy) Mimarbaşı
 • Tahir Büyükkörükçü

  Tahir Büyükkörükçü (d. 1925, Konya) - (ö. 5 Mart 2011 Selçuklu, Konya), Konya eski müftüsü ve Kapu Camii vâizi, 20. yüzyılın önemli İ
 • Osmanlı Maarif Nazırlığı

  Maarif Nazırlığı ya da Maarif Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde eğitim işlerinden sorumlu olan nazırlıktır.
 • Sultanı Öldürmek

  Sultanı Öldürmek, şair ve yazar Ahmet Ümit'in yazdığı, 2012 yılında yayımlanan cinayet, aşk ve tarih ekseninde dönen polisiye romanı'dı
 • Mehmed Tahir Münif Paşa

  Mehmed Tahir Münif Paşa ya da Münif Paşa (d. 1830 – ö. 1910) bir Osmanlı devlet adamıdır.