Melami

Melamîlik (Melamî’yye / Melamet’îyye) (ملامتيه) ya da Melamîler 8. yüzyılda Samanîler devrinde Horasan, İran’ında fa’aliyet gösteren bir sufi topluluktur.

Melami ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Melamilik

Diğer anlamları

melami

Melamilik yanlısı olan kimse.

melami

melamilik yanlısı olan (kimse).

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Melami ilgili konular

 • Abdal

  Abdal, Türk tasavvufunun daha radikal formlarında karşılaşılan en üst mânevî mertebenin bir adıdır.
 • Bayramilik

  Hacı Bayram Veli tarafından 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında kurulan ve önemli bir yere sahip tarikatlardan biri. Adını
 • Yeniçeri Ocağı

  Yeniçeri, Osmanlı Devletinde, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri Çandar Hayrettin Paşa
 • Melami

  Melamîlik (Melamî’yye / Melamet’îyye) (ملامتيه) ya da Melamîler 8. yüzyılda Samanîler devrinde Horasan, İran’ında fa’aliyet g
 • Melamiyye

  İslam dininde bir hareketin adı. Melâmet, sözlükte kınamak, ayıplamak ve sitem etmek manalarına gelir. Melâmîlik yoluna bağlanan kimseye de
 • Yeniçeriler

  Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah'a bağlı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Os
 • Tasavvuf edebiyatı

  ,Halk edebiyatının "tasavvufi halk edebiyatı" ya da "tekke edebiyatı" denilen türü 12`nci yüzyılda Ahmed Yesevi ile başla
 • İsmail Maşuki

  Oğlan Şeyh lakaplı Bayrami-Melami tarikatından sufi büyüğü.==Hayatı==Hicri 914 tarihinde doğmuştur. Babası Pir Ali`nin vefatından sonra t
 • İbrahim Efendi

  Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi, Osmanlı döneminde yaşamış Ekberi meşrepli, Bıçakçı Ömer Dede ''(Şeyh Emir Sıkkinî)''’ye atfedilen '