Mekteb-i Mülkiye

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye Türkiye’de, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.Mülkiye'nin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye Türkiye’de, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.

Mülkiye'nin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.

Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte, yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyacları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Mülkiye bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1859 yılında İstanbul’da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla İç İşleri Bakanlığına bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1936-1937 öğretim yılında, Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuş ve öğretim süresi dört yıla çıkmıştır. 23 Mart 1950 tarihinde 562 sayılı yasa ile de Ankara Üniversitesinin çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.

1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kendi statüsünde değişikliğe giderek eğitim ve öğretiminin ilk iki yılını sosyal ve siyasal bilimlerde ortak derslere ayırmış, son iki yılını ise uzmanlaşmaya tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak, üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin, Diplomasi ve Dış İlişkiler, İktisat ve Maliye ile İdare bölümlerinden birini tercih etmeleri istenmiştir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programından oluşan lisansüstü öğretim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1955-1956 akademik yılından bu yana yürütülmektedir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1982 yılında, Yüksek Öğrenim Kanunu'nca yeniden düzenlenen çerçeveyi kabul etmiştir. Buna bağlı olarak, fakültenin uzmanlık alanları altıya çıkmış ve bölümler birinci sınıftan itibaren bağımsız olacak şekilde örgütlenmiştir. Bu bölümler:Aynı düzenlemeyle lisansüstü öğrencilerin sorumluluğu da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne geçmiştir.

Bugün için, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin altı bölümü ve dokuz araştırma merkezinde, 168 akademik personel (37 profesör, 20 doçent, 23 yardımcı doçent, 79 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi, 6 uzman) ve 78 idari personel lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları ki Mülkiyeliler olarak adlandırmaktadır, Dış İşleri, İç İşleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, tarihi boyunca Türk Halkının nezdinde değişim, reform ve akademik özgürlüğün sembolü olmuş, tarihsel misyonunun ve sorumluluğunun bilincinde Türkiye Cumhuriyeti’nin entellektüel ve siyasi evrimine katkıda bulunmaya devam etmiştir. Bu sorumluluğun yansıması olarak da sosyal ve siyasal sorunlar karşısında yapıcı eleştiri hakkını kullanmaya devam etmektedir.

Mülkiye'nin Namlı Hocaları

Elmalılı Hamdi Yazır; hukuk evkaf ve felsefe derslerine girdi. Mümtaz Soysal Turhan Feyzioğlu İlber Ortaylı Alparslan Işıklı Oral Sander Korkut Boratav

Dış bağlantılar

*http://www.politics.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi resmi internet sitesi
  • http://www.mulkiye.org.tr Mülkiyeliler Birliği resmi internet sitesi


Kaynak: vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.