Mehmet Dinç

Mehmet Dinç, TBMM 1.ve 2. dönem Biga, 3. Dönem'de Çanakkale Milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca Meclis Kavanini Maliye, İktisat ve Defteri Hakani Encümenliklerinde görev almıştır.

düzenle|Şubat 2008

== MEHMET DİNÇ ==
Mehmet Dinç, T.B.M.M 1.Dönem ve 2. Dönem`de Biga Milletvekilliği, 3. Dönem`de ise Çanakkale Milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca Meclis Kavanini Maliye, İktisat ve Defteri Hakani Encümenliklerinde görev almıştır. T.B.M.M`ne Biga`dan seçilerek, bölgenin diğer milletvekilleri ile beraber (Hafız Hamdi , Hamit ), 23 Nisan 1920`de toplanacak olan Birinci Meclis`e katılmak üzere Ankara`ya çok zor şartlarda ulaşabilmişlerdir.

1873 yılında Ezine`de dünyaya gelen Mehmet Dinç, rüştiyeden mezun olmuştur. Babası Ali Ağa`dır. Az konuşan, çok okuyan ve kendini yetiştirmiş biridir. Farsça bilen Mehmet Dinç, Biga`da milletvekilliği öncesi uzun yıllar dava vekilliği yapmıştır. Ayrıca ziraat ve ticaretle uğraşmıştır.

29 Ekim 1923 günü önce Halk Fırkası gurubunda daha sonrada Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen tasarı ile birlikte T.B.M.M`ye verilen Cumhuriyet`in ilanı yönündeki önergenin Meclis Genel Kurulu`nda kabul edilmesiyle Cumhuriyet resmen kabul ve ilan edilmiştir. T.B.M.M`nin 2.Dönem 1.toplantı yılına ait tutanaklarda Cumhuriyet`in ilanı için verilen bu önergedeki isimlerin arasında Biga Milletvekili Mehmet Dinç`de yer almaktadır.

Birinci Büyük Millet Meclisi Evrak ve Tahrirat Müdürü Necmettin Sahir Sılan tarafından, 23 Nisan 1920`de çalışmalarına başlanan ilk Meclis üyeleri arasında yapılan anket, `İlk Meclis-Birinci Dönem Milletvekillerinin Gelecekten Beklentileri Anketi` adı altında T.B.M.M Başkanlığı tarafından kitaplaştırılmış olup içerisinde Mehmet Dinç Bey`inde cevabı yer almaktadır. “Kazanılacak olan ulusal bağımsızlık savaşımızın bolluk getirici-aynı zamanda: bilgi ışığını taşıyıcı- ve verimli olması neye bağlıdır?” sorusuna Biga Milletvekili Mehmet (Dinç) Bey “makinaların hızla kurulmasına bağlıdır” diye cevap vermiştir.

Mehmet Dinç, T.B.M.M`nin 3.Dönemi sonunda milletvekilliğinden ayrılmıştır. Ankara`dan ayrılarak Çanakkale`nin kazası Ezine`ye yerleşmiştir. Meclis Umumi Azalığı görevini Çanakkale`de bir süre sürdürmüş ve yanısıra zeytincilikle uğraşmıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Mehmet Dinç daha sonraları Çanakkale`nin Geyikli Köyüne yerleşmiştir. 1952 yılında vefat etmiştir. Vatana hizmetten dolayı Yeşil şeritli İstiklal Madalyası vardır. Mezarı halen Geyikli Köyü mezarlığındadır.

Kaynakça:Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı 29[1]
    Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 56 Cilt XIX Temmuz 2003(T.C`nin 80.yıl Özel Sayısı)
    T.B.M.M Arşivi,T.B.M.M Azasının Tercüme-i Hal Kağıdı No:51

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.