Medeniyet

Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Uygar kelimesi, yerleşik hayata ilk geçen Türk kavimi olan Uygurlardan gelmektedir.

Medeniyet ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Uygarlık

Diğer anlamları

Medeniyet

Türkçe Medeniyet kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. n. civilization, culture
2. civilization, being civilized.
3. civilization, the sum of those qualities that give a society its particular character.

Medeniyet

Osmanlıca Medeniyet kelimesinin Türkçe karşılığı.
1. Uygarlık.
2. Adaletseverlik, insanca iyi ve ferah yaşayış. Şehirlilik. Yaşayışta, içtimaî münâsebetlerde, ilim, fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli. * İslâmiyetin emirlerine göre, usulü dâiresinde yaşayış.(Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lutfuna mazhar olanlara müyesser olur. M.N.)(Sual: Sen eskiden şark.

Medeniyet

Türkçe Medeniyet kelimesinin Fransızca karşılığı.
civilisation [la]

Medeniyet

Türkçe Medeniyet kelimesinin Almanca karşılığı.
die Zivilisation

Medeniyet

Medeniyet ([[Arapça]] kökenli) kelime anlamı olarak uygarlık anlamında kullanılır. Bir ülke veya toplumun veya diğer zeki canlı türlerinin, maddi ve manevi [[varlık]]larının, düşünce, [[sanat]], [[bilim]], [[teknoloji]] ürünlerinin tamamını ifade eder.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Medeniyet
Medeniyet