--}}

Mecellenin Kaldırılması

Mecelle, dinin eksikliğinden değil, zorlayan iktisadi ve sosyal koşullar sonunda o çağdaki şeriat hukukunun eskimişliğine bir çare idi. Çünkü hukuk sistemleri devamalı değişiyordu, Batılılaşma reformlarına mecbur kalan imparatorluk bir yandan Batı`dan iktibaslar yapıyor, bir yandan şeriatta düzenlemeler yapıyordu.

}

Mecelle, dinin eksikliğinden değil, zorlayan iktisadi ve sosyal koşullar sonunda o çağdaki şeriat hukukunun eskimişliğine bir çare idi. Çünkü hukuk sistemleri devamalı değişiyordu, Batılılaşma reformlarına mecbur kalan imparatorluk bir yandan Batı`dan iktibaslar yapıyor, bir yandan şeriatta düzenlemeler yapıyordu. Bu durum cumhuriyete kadar iki başlı toplum yapısına yol açmıştır.

Mecelle Cemiyeti`nin başında Ahmet Cevdet Paşa vardı. 1869`da kuruldu, 1870`de ilk kitabını çıkardı,padişah bunu onayladı, yürürlüğe girdi.

Fakat skolastik medreseyi karşısında buldu. İmam Züfer`in ictihadı bahane edilerek Cevdet Paşa azlettirildi. Mecelle fetva kapısına nakledildi. Cemiyet 1888`de lağvedildi. Bu cemiyetin kitapları, 1926`ya kadar yürürlükteydi.

1926`da İsviçre medeni kanunu alınarak mesele kökten halledildi.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mecellenin Kaldırılması
Mecellenin Kaldırılması