Mandalzade Hüsameddin Paşa

Mandalzade Hüsameddin Paşa Osmanlı devlet adamı ve denizcisi. 1770 yılındaki Çeşme Deniz Savaşı'nda Kaptan-ı Derya sıfatıyla Osmanlı donanmasının komutanıydı.

Mandalzade Hüsameddin Paşa Osmanlı devlet adamı ve denizcisi. 1770 yılındaki Çeşme Deniz Savaşı'nda Kaptan-ı Derya sıfatıyla Osmanlı donanmasının komutanıydı. Hüsameddin Paşa tersanede yetişmiş bir denizciydi. 1769 yılında mirmiran rütbesine ulaştı ve mutasarrıflığa tayin edildi. 1770 yılında 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı devam etmekteyken Eğribozlu İbrahim Paşa'nın yerine Kaptan-ı Derya tayin edildi. Hüsameddin Paşa göreve geldiğinde Osmanlı donanması ihmal edilmiş ve çok zayıf bir duruma gelmişti. Rusya ise Baltık denizindeki donanmasını kuvvetlendirmişti ve donanmasına Akdeniz ve Karadeniz'de üs kurmak istiyordu. İngiltere'yle işbirliği yapan Rusya Mora Yarımadasına yolladığı casusların kışkırtmasıyla Ortodoks vatandaşlar arasında Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanma çıkarttı. Bu ayaklanmayı denizden desteklemek için de Amiral Grigoriy Spiridov komutasındaki Rus donanması Cebelitarık'tan Akdeniz'e girerek Mora'ya doğru hareket etti. 5 Temmuz 1770 tarihinde Hüsameddin Paşa'nın filosu Koyun Adaları mevkiinde Amiral Spiridov'un filosuyla karşı karşıya geldi. Çıkan çatışmada her iki filonun gemileri de yara aldı ve yangın çıktı. Hüsameddin Paşa komutanlarından Cezayirli Hasan Paşa'nın bütün itirazlarına rağmen donanmayı hareket ettirerek İzmir açıklarında Sakız Adası'yla Çeşme limanı arasındaki sulara demirledi. Hüsameddin Paşa'nın bu kararı ertesi gün Osmanlı donanmasının İnebahtı Savaşı'ndan bu yana aldığı ilk büyük yenilgiyi almasına neden olacaktı. 6 Temmuz günü İngiliz donanmasına ait bir ateş kayığı Çeşme limanına girdi. İngiliz ve Rus donanmaları açıklarda bekliyordu. Hüsameddin Paşa Osmanlı donanmasını açık denize çıkararak savaşma cesaretini göstermedi. Kaçacak bir yeri olmayan ve yanyana demirlemiş Osmanlı gemileri tutuştu. Savaş yapmaya gerek bile kalmadan Osmanlı donanması tamamen imha edilmiş oldu. Cezayirli Hasan Paşa yaralı olarak kurtuldu. Çeşme Deniz Savaşı olarak bilinen bu savaştan sonra Hüsameddin Paşa görevden aldı. 22 Ekim 1770 günü Cezayirli Hasan Paşa onun yerine Kaptan-ı Deryalığa tayin edildi. Kaynaklar * Şanlı Bahriye, Nejat Gülen * Son Levent I, Aksiyon Dergisi, 1997.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mandalzade Hüsameddin Paşa ilgili konular

 • Hüsamedin Paşa

  Türk mutasarıfı ve Kaptan-ı Derya' sıdır. Tersanede yetişti. Zamanla tersane kethüdalığına getirildi.
 • Kastamonu tarihi

  Kastamonu çok eski bir yerleşim merkezidir. Târih öncesi çağlara âit kalıntılar bulunmuştur. M.
 • Hüsameddin Paşa

  Hüsameddin Paşa Türk mutasarıfı ve Kaptan-ı Derya' sıdır. Tersanede yetişti. Zamanla tersane kethüdalığına getirildi. Bu görevinden azle
 • Çeşme Vakası

  Çeşme Vakası Alm. Vorfall von Dschaschma, Fr. Fait de Tchaichemait, İng. İncident of chasma. 6 Temmuz 1770’te Çeşme limanında Osmanlı donan
 • Çobanoğulları

  Çobanoğulları 13. yüzyılda Kastamonu ve çevresinde faaliyet gösteren Türkmen beyliği. Beyliğin kurucusu Hüsameddin Çoban Bey, Kayı boyuna
 • Hasan Hüsameddin Uşaki

  Hasan Hüsameddin Uşaki Uşakilik tarikatının kurucusu ve evliyanın büyüklerinden. İsmi Hasan olup, lakabı Hüsameddin’dir. 1475’te Buhara
 • Uşşakiye

  Uşşakiye Hasan Hüsameddin Uşşaki Efendinin ve talebelerinin tasavvufta takip ettiği yol, tarikat. Halvetiyye yolunun kollarındandır. Hasan Hü
 • Mandalzade Hüsameddin Paşa

  Mandalzade Hüsameddin Paşa Osmanlı devlet adamı ve denizcisi. 1770 yılındaki Çeşme Deniz Savaşı'nda Kaptan-ı Derya sıfatıyla Osmanlı don
 • Çeşme Deniz Muharebesi

  Çeşme Deniz Savaşı