Manastır Eyaleti

Manastır Eyaleti, Rumeli Eyaleti'nin kaldırılmasından sonra kurulan Osmanlı eyaletidir. Ayrıca Osmanlı Devletinin en büyük eyaletidir. 1846'da Vidin ve Niş, eyalet olmuştur. 1864'te kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizammamesiyle Manastır Eyaleti son bulmuştur.

Manastır Eyaleti, Rumeli Eyaleti'nin kaldırılmasından sonra kurulan Osmanlı eyaletidir. Ayrıca Osmanlı Devletinin en büyük eyaletidir. 1846'da Vidin ve Niş, eyalet olmuştur. 1864'te kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizammamesiyle Manastır Eyaleti son bulmuştur.

Tarih

Manastır, 1826'ya kadar Rumeli Eyaleti'ne bağlı bir sancaktı. Rumeli Eyaleti 1826 yılında kaldırılınca Rumeli, Edirne, Manastır, Selanik olarak 4 ayrı eyalete bölünmüştür.

Sancakları

Eyaletin sancakları: # İşkodra Sancağı # Ohri Sancağı # Manastır Sancağı # Kesryé Sancağı Valiler Eyaletin valileri:
* Osman Paşa (Eylül 1844 - Ağustos 1845) * Mehmed Selim Paşa Eneste Haseki (Ağustos 1845 - Mart 1848) * Çerkez Hafiz Mehmed Paşa (Mart 1848 - Mayıs 1850) * Payaslı İsmail Paşa (Mayıs 1850 - Nisan 1851) * Mustafa Tosun Paşa (Nisan 1851 - Ekim 1853) * Ali Rıza Mehmed Paşa (Kasım 1853 - Şubat 1854) * Arnavut Mazhar Osman Paşa (Eylül 1858 - Ağustos 1859) * Ebubekir Rüstem Paşa (Ağustos 1859 - Mart 1860) * Alyanak Mustafa Paşa (Mart 1860 - Temmuz 1863) * Mahmud Paşa (Temmuz 1863 - Haziran 1864) * İsmail Hakkı Paşa (Ekim 1865 - Temmuz 1869) * .... (Temmuz 1869 - Temmuz 1874) * Gürcü Ali Saib Paşa (Temmuz 1874 - Ocak 1875) * Baytar Mehmed Refet Paşa (Ocak 1875 - Haziran 1875) * Bursalı Mehmed Redif Paşa (Haziran 1875 - Eylül 1875) * Gürcü Ali Saib Paşa (Eylül 1875 - May 1876) * Lofçalı İbrahim Derviş Paşa (Mayıs 1876 - Aralık 1876) * Çerkes Abdi Paşa (Aralık 1876 - Nisan 1877) * Asaf Paşa (Nisan 1877 - Mart 1879) * Katircioglu Ahmed Muhtar Paşa (Mart 1879 - Ağustos 1880) * Ahmed Eyüb Paşa (Ağustos 1880 - Ekim 1884) * Söylemezoglu Ali Kemali Paşa (Ekim 1884 - Ağustos 1887) * Halil Rıfat Paşa (Ağustos 1887 - Haziran 1889) * Ahmed Eyüb Paşa (Haziran 1889 - Ekim 1889) * Selanikli Mehmed Faik Paşa (Ekim 1889 - Nisan 1895) * Bursalı Abdülkerim Paşa (Nisan 1895 - Aralık 1901) * Hasan Edip Paşa (Aralık 1901 - Feb 1903) * Ali Riza Paşa (Şubat 1903 - Ağustos 1903) * Ebubekir Hazım Bey (Ağustos 1903 - Aralık 1906) * Ahmed Reşit Bey (Aralık 1906 - Şubat 1907) * Fahri Paşa (Kasım 1908 - Ekim 1909) * Mektubizade Mehmed Reşid Paşa (Ekim 1909 - Kasım 1910) * .... (Kasım 1910 - Haziran 1912) * Ali Münif Bey (Haziran 1912 - Ağustos 1912) * Behçet Yusuf Bey (8 Ocak 1912)

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Manastır Eyaleti ilgili konular

 • Kirman

  Kirman Eyaleti
 • Gilan

  Gilan Eyaleti - İran'ın bir eyaleti
 • Dayı (idari görev)

  Dayı, Tarihsel bakımdan Osmanlı döneminde 1671 yılından itibaren seçilerek göreve getirilen Cezayir Eyaleti, Trablusgarp Eyaleti ve Tunus Eyal
 • Dayı (unvan)

  Dayı, Tarihsel bakımdan Osmanlı döneminde 1671 yılından itibaren seçilerek göreve getirilen Cezayir Eyaleti, Trablusgarp Eyaleti ve Tunus Eyal
 • Niş Eyaleti

  Niş Eyaleti veya Niş Beylerbeyliği Osmanlı Devleti eyaletidir. Bugünkü Sırbistan'ın güneyinde yer almıştır.
 • Saruhan Eyaleti

  Karesi Eyaleti, Saruhan Eyaleti, veya Karesi-Saruhan Eyaleti, Osmanlı Devleti eyaletidir. 1845 yılında kurulmuş 1847 yılında dağıtılmıştır
 • Vidin Eyaleti

  Vidin Eyaleti veya Vidin Beylerbeyliği, Osmanlı Devleti eyaletidir. Bugünkü Bulgaristan'ın kuzey batısında yer almaktadır.
 • Halep Eyaleti

  Halep Eyaleti veya Halep Beylerbeyliği, 1534 yılında Şam Eyaletinden ayrılıp kurulan Osmanlı eyaleti.
 • Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi

  Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi 8 Ekim 1864 yılında Abdülaziz tarafından kabul edilen nizamname. Nizamname uyarınca bütün eyaletler vilayet olmu
 • Zülkadriye Eyaleti

  Zülkadriye Eyaleti veya 1831'den sonraki adıyla Maraş Eyaleti, Osmanlı İmparatorluğu'nun bie eyaleti. 19. yüzyıldaki yüz ölçümü kadardı