Mürsel Öztürk

Mürsel Öztürk, 1947 yılında Hacıbektaş`ın Engel köyü nde doğdu. İlkokulu aynı köyde, ortaokulu Hacıbektaş Ortaokulu`nda, Liseyi Ankara Yıldırım Bayazıt Lisesinde bitirdikten sonra 1966 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. 1971 yılında Milli Eğitim bakanlığının açtığı burs sınavlarını kazanarak Fransa`ya gitti. 1976 yılında Paris Sorbonne Üniversitesinde doktor unvanını ald

Mürsel Öztürk, 1947 yılında Hacıbektaş`ın Engel köyü nde doğdu. İlkokulu aynı köyde, ortaokulu Hacıbektaş Ortaokulu`nda, Liseyi Ankara Yıldırım Bayazıt Lisesinde bitirdikten sonra 1966 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. 1971 yılında Milli Eğitim bakanlığının açtığı burs sınavlarını kazanarak Fransa`ya gitti. 1976 yılında Paris Sorbonne Üniversitesinde doktor unvanını aldı. 1977 yılında asistan olarak girdiği A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 1982 yılında yardımcı doçent, 1983 yılında doçent ve 1988 yılında profesör oldu. Halen Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığı ile Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. Farsça ve Fransızca bilmektedir.

Bilimsel Çalışmaları ve YayınlarıA. Tezleri :

Ömer Hayyam : Nezruz-name, Ankara 1970 (Basılmamış lisans tezi). Ferayidü`s-suluk fi fazayili`l-muluk (Fransızca), (Basılmamış doktora tezi). İran Edebiyatında Münazara (Basılmamış doçentlik tezi)

B. Telif kitapları :

Farsça Dilbilgisi, Ankara 1988 Hacı Bektaş-ı Veli ve Çevresinde Oluşan Kültür Değerleri Bibliyografyası, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1991 Anadolu Erenlerinin Kaynağı Horasan,Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 2001

C. Tercüme kitapları:

Alaaddin Ata Melik Cüveyni : Tarih-i Cihangüşa, 3 cilt, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988; ikinci baskı: 1 cilt, Ankara 1999 Aziz b. Erdeşir-i Esterabadi : Bezm u Rezm, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1990 İbn Bibi : El Evamirü`l-Ala`iyye fi`l-Umuri`l-Ala`iyye, 2 cilt, Kültür Bakanlığı Yay.Ankara 1998 Kerimüddin Mahmud Aksarayi : Müsameretü`l-ahbar , Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara 2000 Mütercim Asım : Burhan-ı Katı Çevirisi ,Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 2000 Ebu Bekr-i Tihrani: Kitab-ı Diyarbekriyye, Kültür Bak. Yay. Ankara 2001

D.Telif makaleleri:

Un Texte persan iní©dit, Ferayidü`s-süluk fi fezayili`l-muluk- I Doğu Dilleri, II/4 (Ankara 1981) s.267-276 (Fransızca). Un texte persan iní©dit, Ferayidü`s-süluk fi fezayili`l-muluk - II, Doğu Dilleri III/4 (Ankara 1983) (Fransızca). İslamiyetten Önceki İran Şiiri, Doğu Dilleri, III/4 (Ankara 1983), s. 193-204 İslamiyetten Önceki İran Medeniyeti, Doğu Dilleri, IV/l(Ankara 1985), 91-124 Mevlana`nın Mektupları, I.Mevlana Kongresi (Tebliğler), Konya 1985, 83-92 Hacı Bektaş-ı Veli, Belleten, L, 198 (1986), 885-894 Ahmed Yesevi- Hacı Bektaş Veli-Yunus Emre Zinciri, Erdem III/9(1988), 759-768 Chaine d`Ahmed Yesevi, Hadji Bektash Veli et Yunus Emre, Erdem III/9,769-775 (Fransızca) Bektaşi Şiiri, Erdem IV/11, 1988, 593-599 Hace Abdullah-ı Ensari`nin Tasavvufi Görüşleri, Doğu Dilleri, V/1 (1992), 21-32 Nevruz, Türk Dünyası, sayı:12(Ankara 1997), 8-13 Hacı Bektaş Veli`nin Yaşadığı Devirdeki Nişabur, Gazi Üniversitesi I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, 285-289 Mevlana`nın Yaşadığı Zamana Kadar Belh`in Kültürel Durumu, Uluslararası Mevlana Bilgi Şöleni, Bildiriler, Kültür Bak. Yay. Ankara 2001, s. 83-91 Selçuklu Araştırmalarında Farsça`nın Önemi, I. Uluslar arası Selçuklu Kültür ve Medeniyet Kongresi, Konya 2001, c.II, s.181-189 Farsçanın Türk Kültüründeki Yeri (Basılmadı).

E) Tercüme Makaleleri:

İlk Ahiler Hakkında, Belleten L, 197 (1986), 591-601 Tarih-i Beyhak, Belleten LI, 199 (1987), 407-416 Selçuklular Devrinde Kültürel Durum, Erdem III/ 8 (1987), 478-490 Arnavutluk`ta Bektaşi Edebiyatı, Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, Yaz 99/10, 51-61 Mehdi-yi Senayi: Ahmed Yesevi ve Yesevilik, Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Kış 99/12, s.143-149

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.