Lazar Hrebelyanoviç

Stefan Lazar Hrebelyanoviç ya da Knez Lazar (Sırpça: Кнез Лазар)(1329 - 28 Haziran 1389) Osmanlılarla yaptığı I. Kosova Savaşı sırasında yaşamını kaybeden Sırp prensi (kralı). Lazar Sırp kültüründe çok önemli bir rol oynamaktadır. Sırp Ortodoks kilisesi tarafından aziz mertebesine ulaşmış sayılır.

Yaşamı

Lazar 1329 yılında Kosova yakınında Prilepak`ta doğdu. Babası Sırp kralı Stefan Duşan`ın hizmetinde çalışmış olan Pribak Hrebelyanoviç`ti. Stefan Duşan`ın ölümünden sonra yerine geçen kral V. Stefan Uros güçsüz bir liderdi. Sırbistan`ın yönetimi prenslerin (knez) ve soylu ailelerin eline geçti. 1370 yılında Lazar Sırbistan`ın Krusevaç bölgesinde gücünü yoğunlaştırarak Sırbistan`ın en güçlü prensi (knez) haline geldi. Sırp kraliyet hanedanından Vratko Nemanyiç`in kızı Milika`yla evlenerek hanedanla akraba oldu. Hatta zaman zaman kendisi için ``kral`` (Stefan) ünvanını kullandı. 1371 yılında Osmanlılarla yapılan Sırpsındığı Savaşı`na katılmadı. 1389 yılında I. Kosova Savaşı `nda Osmanlı padişahı I. Murat`la karşı karşıya geldi. Lazar Hrebelyanoviç te I. Murat gibi bu savaşta ölenler arasındaydı.

Lazar`ın mirası

ırplar I. Kosova Savaşı`daki yenilgilerinden sonra Osmanlıların egemenliğini kabul ettiler. Osmanlı tahtına Yıldırım Bayezid geçti. Sırbistan ise Lazar`ın eşi Milika tarafından yönetildi. Yıldırım Bayezid Lazar`la Milika`nın kızı olan Olivera Despina Hatun`u eş olarak aldı. Lazar`ın kişiliğinin ölümünden sonra yüceltilerek Sırp kültüründe efsanevi boyutlara ulaşmasında dul eşi Milika öenmli bir rol oynadı. Efsaneye göre savaştan bir gece önce bir melek Lazar`ı ziyaret ederek ona iki seçenek sunmuştu: Birinci seçeneği seçerse Sırplar savaşı kazanacak Lazar da dünyevi mekanın hükümdarı olacaktı. İkinci seçeneği seçerse Lazar savaşı kaybederek ölecek, ancak ahiret dünyasının hükümdarı olacaktı. Efsaneye göre Lazar ahiret dünyasını seçti, savaşı kayberek öldü. Sırp Ortodoks kilisesi Lazar`ı Aziz ilan etti. I. Kosova Savaşı ve Lazar`ın Osmanlılarla olan mücadelesi 425 yıl sonra Osmanlılara karşı yapılan Sırp İsyanları sırasında Sırp milliyetçileri tarafından bayrak yapıldı. Ayrıca 1990`lı yıllardaki Bosna Savaşı ve Kosova krizi sırasında bu efsaneler tekrar tarihin tozlu sayfalarından çıkartılarak Sırp milliyetçiliğini kamçılamak amacıyla kullanıldı.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Lazar Hrebelyanoviç ilgili konular

 • Kosova Savaşları

  Türklerin Balkanlar'da egemenlik kurmasını sağlayan ve 59 yıl arayla aynı yerde, dede-torun aynı adı taşıyan iki padişahın yönetiminde ya
 • Birinci Kosova Savaşı

  I. Kosova Savaşı veya Birinci Kosova Meydan Muharebesi, Sultan I. Murad önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar önderliğindeki
 • Kosova Savaşı

  15 Haziran 1389'da Sultan I. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar önderliğindeki Balkan ordusu Kosova'da karşı karş
 • Olivera Despina Hatun

  Olivera Despina Hatun (Sırpça: Оливера Деспина) (d. 1372 - ö. 1444) Sırp kralı Lazar Hrebelyanoviç`
 • 1998-1999 Kosova Savaşı

  1998-1999 Kosova Savaşı, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ordusunun, bağımsızlık isteyen Kosova Kurtuluş Ordusu’na ve bu örgüt yanında yer a
 • Sırbistan Prensliği (Orta Çağ)

  Sırbistan Prensliği (Sırpça: Кнежевина Србија, ''Kneževina Srbija'') veya Moravyalı Sırbistan, (Sırpça: Моравска Ср
 • I. Kosova Muharebesi

  Osmanlı İmparatorluğu
 • Lazar Hrebeljanović

  Stefan Lazar Hrebeljanović ( 1329 – 28 Haziran 1389), Osmanlılarla yaptığı I. Kosova Savaşı sırasında yaşamını kaybeden Sırp prensidir.