Laik

Laik, (Fransızca: Laïc); Türk Dil Kurumu sözlügünde bulunan tanıma göre; Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan (kişi veya kurum). Örneğin; "Türkiye Cumhuriyeti ...

Laik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Laiklik

Diğer anlamları

laik

Türkçe laik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. laic, secular, civil, profane, unclerical

laik

din işlerini, devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan.

laik

Türkçe laik kelimesinin Fransızca karşılığı.
laïque, séculier/ière

laik

Türkçe laik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. laizistisch

laik

Osmanlıca laik kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Dine istinad etmeyen. Ruhanî olmayan kimse. Dini olmayan şey. Dinî olmayan fikir, dinî olmayan müessese, sistem veya prensip. Devleti dinî esas ve hükümler ile idare etmeyen sistem. Temel esasların ve kanunların menşeini ve teşri'de (kanun yapmakta) hareket noktasını ve değer ölçüsünü dine isnad etmeyip insanın ve cemiyetin sadece dünyevi menfaat ve anlayış ölçüsüne terkeden; diğer tâbirle: İlâhi kanunu terkeden, beşeri nizamla cemiyeti idareye çalışan sistem. (...Bîtaraf kalmak, yâni: Hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişilmediği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet... Ş.)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Laik
laik