--}}

Lağımcı Ocağı

Lağımcılar Osmanlı Askeri Teşkilatı'nda yeniçerilerin içinde bir ocaktır. Görevleri özellikle kale kuşatmalarında tünel kazarak sur duvarlarına ulaşmak ve surları alttan havaya uçurmak veya kale içine kadar tünel kazarak kaleyi içten fethetmektir. Ateşli silahlarla yapılan savaşlarda da karşı sipere kadar tünel kazılıp bomba ile patlatılırak düşman askerine ve siperlerine zarar verilir. Lağım (tünel) kazma günümüzde de kullanılan bir savaş taktiğidir.

Lağımcı Ocağı Osmanlı ordusunda lağımcı sınıfının bağlı olduğu ocak. Timarlı ve ulufeli olan lağımcılar, yer altından yollar açarak fitil ve barutla kale bedenlerini yıkmak ve siper kazmak gibi vazifelerde bulunurlardı.

Kapıkulu ocakları arasında yer alan lağımcı ocağının ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. İkinci Murad döneminde Rumeli kalelerinin fetihlerinde büyük yararlıklar gösterdikleri bilinmektedir. Lağımcıların ulufeli olanları Fatih Sultan Mehmed devrinde cebeci ocağına bağlandı. Ocağın amiri cebecibaşıydı. Eyalet askerleri arasında kurulan lağımcı birliğinin amiri ise lağımcıbaşıydı. Bu ocağın kethüda, çavuş ve alemdar denilen subayları da mevcud olup, bunlara geçim için dirlik olarak zeamet; askerlere ise timar verilirdi. Zeametli ve timarlı lağımcılar seferlere atlı olarak iştirak ederlerdi.

Lağımcı neferlere (askerlere), başlarında bulunan subayları tarafından kuruluşundan itibaren geometri ve diğer mimari sanatlara ait bilgiler ile lağım bağlama usulleri en iyi şekilde öğretilirdi. Lağımcı nizamnamesine göre, iki yüze yakın talim bilgileri yanında bunlara yardımcı bilgileri öğrenmek şarttı. On yedinci asrın ortalarından itibaren bozulmaya başlayan ve gitgide sanattan anlamayanlarla dolan bu sınıf, 1792 yılında yapılan nizamname ile düzeltilmeye çalışıldı. Ancak bir netice alınamaması üzerine, 1826 yılında yeniçerilikle birlikte ortadan kaldırıldı.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Ayrıca Bakınız

Osmanlı Devleti Kurumları

Görüşler

  • ustalar kanalizasyon Avatar
    ustalar kanalizasyon - 2 yıl önce

    ustalar kanalizasyon olarak bizde şuan lağım işler uğraşıyoruz., deden kalma bir meslek, internet sitelerinde yer almasından memnuniyet duyduk, teşekkürler


  • ustalar kanalizasyon Avatar
    ustalar kanalizasyon - 2 yıl önce

    ustalar kanalizasyon olarak bizde şuan lağım işler uğraşıyoruz., deden kalma bir meslek, İnternet sitelerinde yer almasından memnuniyet duyduk, teşekkürler


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.