--}}

Kutsal Metin Listesi

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.

Bir çok dinin dini metinleri kutsal olarak görülür. Bir çok din ve inanç hareketi kendi kutsal metinlerinin ilahi ya da inançla ilham alınmış olarak görmektedir. Tek Tanrı`ya inanan dinler ise genelde bu metinleri Tanrı`nın sözü olarak görmektedirler, ve bu metinlerin Tanrı`dan ilham aldığına inanırlar. İnanmayanlar bile, kutsal yazılardan bahsederken saygı ve gelenek açısından büyük harfle yazmaktadırlar. Başka bir bakış açısı da "Tanrı`nın sözü"nün Tanrı`nın verdiği söz gücü ile Cennet ve Dünya`nın varoluşuna gelmiştir, ve bu güç dengeyi tutmaktadır. Bu konsept Yunan Logos ve Çin Tao felsefelerinde de mevcuttur.

Hinduizm`in RigVeda`sı M.Ö. 1500 ila M.Ö. 1300 yıllarında yazılmış, tarihin de en eski kutsal metinlerinden biri olmuştur. Zerdüştçülüğün Avesta`sı ise sözel olarak yazı öncesinde kullanılmıştır. Avesta dili ise, araştırmacılar tarafından M.Ö. 1000 civarlarında yerleştiği öngörülmüştür.

İlk basılıp halka topluca dağıtılan metin ise, M.Ö. 868 yılında yazılan Budizm`in kutsal metini Sutra (ya da ``Diamond Sutra``)`dır.

Metinler

Asartu

Ayyavazhi

Bahailik

Birleşme Kilisesi

Budizm

Etrüsk mitolojisi

Falun Gong

Hinduizm

Hristiyanlık

İslam

İsveçborgianizm

Jainizm

Manikaeizm

Musevilik

Rastafarianizm

Ruhçuluk

Sabyanizm

Samaritanizm

Sihizm

Şinto

Taoizm

Telema

Yeni Çağ Dinleri

Zerdüştçülük

Bağlantılardin-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.