Kurtuluş (mitoloji)

Kurtuluş, bazı dinlerde, öğretilerde, Mistisizm'de, İç Simya'da, Teozofi'de, Ezoterizm'de ve mitolojilerde farklı öğeler ve değişik adlarla ifade edilmiş bir kavramdır.

Kurtuluş, bazı dinlerde, öğretilerde, Mistisizm`de, İç Simya`da, Teozofi`de, Ezoterizm`de ve mitolojilerde farklı öğeler ve değişik adlarla ifade edilmiş bir kavramdır. Az çok farklı biçimlerde ve farklı adlarla ifade edilmiş olmakla birlikte, bu kavram, hepsinde, Dünya insanının, istenen birtakım nitelikleri edinmek üzere yoğun çaba, ıstırap ve sınavlarla dolu bir ruhsal gelişim sürecinden geçirmesinden sonra, Dünya`daki ruhsal gelişim hedefine varmakla ulaşabileceği bir hal olarak belirtilir.

Doğu`daki Kurtuluş Kavramı

Huzurlu, özgür bir bilinç haliyle nitelenen “kurtuluş” hali Doğu geleneklerinde nirvana ve mokşa (moksha) terimleriyle belirtilir. Bu geleneklere göre “kurtulmuş” kişinin artık doğum-ölüm çemberinde bulunmasına gerek yoktur. Yani, artık yeryüzünden alacak bir dersi kalmadığı için ve dünyasal karmik zorunluluklarını yerine getirdiği için, dünyada tekrar doğmasına gerek kalmamıştır. Onlar, Budizm`e göre, yeryüzünde artık ancak, öğrenmek değil, öğretmek için, insanların ruhsal gelişimine yardımcı olmak üzere doğabilirler.

Spiritüalizm`de Kurtuluş Kavramı

Birçok öğretide kabul edildiği gibi Dünya gezegenini bir okul olarak kabul eden, fakat ruhsal gelişimin bir sonu olmadığı görüşünde olan Spiritüalistlere göre ise, kurtuluş, kısaca, varlığın yeryüzünden edinmesi gereken görgü, bilgi ve deneyimi çeşitli reenkarnasyonlar sonucunda edinerek “Dünya gezegeni okulu”ndan diploma alması, yani bir üst düzeyli okulda okuma hakkını kazanmış olması demektir.

Ayrıca bakınızKaynakça

 • Le Dictionnaire de la sagesse orientale, Kurt Friedrichs, Ingrid Fischer-Schreiber, Franz-Karl
 • Dharma Ansiklopedi, Dharma Yayınları


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kurtuluş (mitoloji) ilgili konular

 • ıstırap

  Istırap, çeşitli felsefi ve dini sistemlere konu oluşturmuş, Mistisizm, Ezoterizm ve Spiritüalizm`de önem verilen ve ruhsal gelişimi sağlayı
 • Uyanış

  Uyanış sözcüğü sözcük anlamıyla, bilindiği gibi, uyku halinden uyanıklık haline geçişi belirtir. Uyanışın belirgin özellikleri, göz
 • Spiritüalizm

  Spiritüalizm terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruh
 • Nirvana (Budizm)

  Nirvana (Sanskritçe: Nirvāna, निर्वाण), Sanskrit dilinde "dışarı" anlamına gelen "nir" ve "esmek, üflemek, nefes vermek" anlamın
 • Düalite

  Düalite, Türkçe’de “ikilik”, “ikilem”, “ikileme”, “ikili denge” gibi çeşitli biçimlerde kullanılmakta olup, doğadaki, evrend
 • Kurtuluş (mitoloji)

  Kurtuluş, bazı dinlerde, öğretilerde, Mistisizm'de, İç Simya'da, Teozofi'de, Ezoterizm'de ve mitolojilerde farklı öğeler ve değişik adlarla
 • Viraga

  Viraga, Budizm`deki paramita`lar adı verilen yedi veya on erdemden birinin adıdır.
 • Bilim Araştırma Grubu (ruhçu)

  Bilim Araştırma Grubu, 1977 ile 1984 yılları arasında İstanbul’da etkinlik göstermiş ruhçu grup. 1970’li yıllarda Türkiye Metapsişik T
 • Bekâ

  Bekâ tasavvufta insana özgü niteliklerden ve ilişkilerden sıyrılarak sürekli olarak tanrısal özde kalma. Aynı zamanda geçici olduğu düş
Kurtuluş (mitoloji)
Kurtuluş (mitoloji)