Kureyşliler

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kureyşliler ilgili konular

 • Kabe

  Müslümanların kıblesidir. Mekke şehrinde Harem-i Şerif Camii'nin ortasında bulunur. Yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Hz. İb
 • Peygamber

  Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. K
 • Hicret

  Hicret (Arapça: هجرة), Muhammed ve diğer müslümanların baskılar yüzünden 622'de Mekke'den Medine'ye göçüne verilen
 • Kinana

  Arap kabilesi, İslamlığın başlangıcında Mekke yakınlarında ordugâh kurdular. Kinaneler, şecere bilgilerine göre Kureyşlilerin ve dolayıs
 • Hz. Zeyneb (r.a)

  (Rasûlüllah'ın Kızı)Peygamber (s.a.s)'in ikinci çocuğu ve kızlarının en büyüğü olup, annesiHz.
 • İslamiyetin doğuşu - Savaşlar

  Hz. Peygamber’in bu dönemdeki bütün amacı, İbrahim Peygamber’in saf dinini diriltmek ve Mekke’de müşrikler tarafından kirletilen kutsal
 • Bedir Savaşı

  Hicri 2. senenin Ramazan ayında, Hz. Peygamber, Ebu Süfyan başkanlığında bir Mekke ticaret kervanının Şam bölgesine geçip, yakında dönmek
 • Uhud Savaşı

  Uhud dağı eteklerinde 625 yılında gerçekleşmiştir. Hicret’in üçüncü yılında Kureyşliler, Bedir’in öcünü almak ve Arabistan’da k
 • Hudeybiye Antlaşması

  Hudeybiye Antlaşması başka bir deyişle Hudeybiye Barışı, 628 Mart'ında Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında yapılan barı
 • Sabiilik

  İslamiyet’in yayılma yıllarında Anadolu'da ve Mezopotamya'da, Hıristiyanlığın yanı sıra, Batıni doktrinden kaynaklanan Saabilik inancı