Kozmopolit

Kozmopolitanizm, bireyin insanlık adı verilen büyük komüniteye aitliği savunan, yerel nitelikteki bağlılığın yerini evrensel bağlılığın aldığı, evrensel düşüncelerin benimsendiği, tüm dünyanın ülke ya da vatan olarak görüldüğü; genellikle bu görüşlerle ilgili etiksel, sosyolojik ve siyasi felsefelerin tanımlanmasında kullanılan bir kavramdır. Bu fikirleri benimseyen kişi kozmopolit veya kozmopolitan diye adlandırılır.

Kozmopolit, ya da kozmopolitan genel olarak bir kişi ya da yerin ulusal niteliklerini yitirmesi ve daha evrensel bir anlayışın etkisi altında olması durumudur. Bu durum bütün insanlığın tek bir ahlaki topluluğa ait olduğu fikrinden ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik ve vatanseverlik gibi tekil toplumcu düşünce akımlarına ve ideolojilere karşıt bir anlayıştır. Özellike bu tür tekilci akımların aşırı etkinleşmesiyle ortaya çıkabilecek olan ırkçılığa tepki olarak da kullanılmaktadır. İdari, siyasi ve ekonomik olabileceği gibi kültürel, ahlaki ya da toplumsal da olabilir.

Kelimenin kökeni ve anlamı

Kozmopolitan Yunanca ``cosmos`` (evren) ve ``polis`` (kent) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir terimdir. Türk Dil Kurumu`na göre: "Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran yer" ve/veya "ulusal özelliklerini yitirmiş kimse" anlamına gelmektedir.

sosyoloji-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

kozmopolit


1 .
Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran:
"Kapağı Londra'ya atan Avrupalılar hep bu kozmopolit semtte barınmış."- H. Taner.
2 .
isim Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse:
"Namık Cemil, milletini hiçe sayan kozmopolitlerden de değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

kozmopolit

Türkçe kozmopolit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cosmopolitan

kozmopolit

çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, kapsayan. kozmopolite özgü olan. ulusal özelliğini yitirmiş kimse, evrendeş.

kozmopolit

Türkçe kozmopolit kelimesinin Fransızca karşılığı.
cosmopolite

kozmopolit

Türkçe kozmopolit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kosmopolit, Weltbürger adj. weltbürgerlich

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kozmopolit
kozmopolit