--}}

Koca Mehmed Hüsrev Paşa

Koca Mehmet Hüsrev Paşa Abdülmecit saltanatında 2 Temmuz 1839 - 8 Haziran 1840 tarihleri arasında onbir ay yedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Öncesinde, 1820`li yıllarda, iki defa Trabzon valiliği yapmış, II. Mahmut saltanatında da, Yeniçeri Ocağı`nın imha edilerek yeni düzenli orduya (Asakir-i Mansure-i Muhammediye) geçiş sürecinde kilit rol oynamıştır.

Koca Mehmet Hüsrev Paşa Abdülmecit saltanatında 2 Temmuz 1839 - 8 Haziran 1840 tarihleri arasında onbir ay yedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Öncesinde, 1820`li yıllarda, iki defa Trabzon valiliği yapmış, II. Mahmut saltanatında da, Yeniçeri Ocağı`nın imha edilerek yeni düzenli orduya (Asakir-i Mansure-i Muhammediye) geçiş sürecinde kilit rol oynamıştır.

Dikkate değer bir özelliği, aralarında sonradan sadrazam olacak İbrahim Ethem Paşa`nın da bulunduğu yüz kadar çocuğu küçük yaşta (kimi zaman köle pazarından) evlatlık alarak yetiştirmiş olmasıdır. Çocukların çoğu ilerleyen yıllarda devlet içinde önemli mevkilere gelmişlerdir. Nitekim, 1827 yılında 27.000 asker sayısına ulaşan yeni Osmanlı ordusunun (kısaca Mansure Ordusu denilir) subay kadrosu içinde Koca Mehmet Hüsrev Paşa`nın 70-80 kadar evlatlığı çekirdek bir grup oluşturmaktaydı. Bu arada, Silistre ve İstanbul`da iki süvari alayı oluşturmuş, himayesindekilerden Topal İzzet Paşa`nın Kaptan-ı Derya olmasını sağlamıştır.

Koca Mehmed Hüsrev Paşa aynı zamanda, bir Tunus-Cezayir yolculuğu esnasında ahalide gördüğü fes giyme adetini Osmanlı Devleti`ne tanıtan ve fesin kabulünü sağlayan kişidir.

KaynakçaKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.